Het bestuur van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort neemt ingrijpende maatregelen om de parochie ‘vitaal en toekomstbestendig’ te maken. De huidige financiële situatie is volgens het bestuur zo zorgelijk, dat wordt voorgesteld binnen afzienbare tijd een aantal kerkgebouwen aan de eredienst te onttrekken en te sluiten.
Onlangs heeft het parochiebestuur en pastoraal team van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een vertrouwelijke notitie naar de lokale teams van de tien katholieke geloofsgemeenschappen gestuurd. Hierin wordt aangegeven welke kerkgebouwen er de komende jaren aan de eredienst onttrokken zullen worden en zullen sluiten. De afgelopen twee weken is elke avond een ander lokaal team bezocht om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
Zeker drie van de tien katholieke kerkgebouwen in Amersfoort staan op de nominatie voor sluiting. Het gaat om de St.Ansfridus (Bergkwartier), de Heilige Geestkerk (Randenbroek) en de Sint Henricus (Soesterkwartier). Voor de St Josephkerk in Hooglanderveen wordt de beslissing uitgesteld. Omdat deze geloofsgemeenschap aan Vathorst grenst, kan deze nog groeien. Uiterlijk 2014 moet duidelijk zijn of dit haalbaar is, anders zal ook deze kerk de deuren sluiten.
De parochie zal vanaf 2014 bovendien geen bijdrage meer leveren aan de katholieke vieringen van Open Kontakt in Bunschoten-Spakenburg en De Herberg (Nieuwland). De laatste kan wel de functie van inloopcentrum krijgen, als het aan het bestuur ligt.
De kerken die open zullen blijven zijn de Heilig Kruiskerk (Randenbroek), St. Franciscus Xaverius (centrum), St. Martinus (Hoogland) en Het Brandpunt (Kattenbroek).

Ombuiging
Het voorstel voor de kerksluitingen komt uit de koker van het bestuur en het pastoraal team van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Begin 2011 werd duidelijk dat de parochie een negatief exploitatieresultaat heeft, doordat de uitgaven voor onder meer pastorale zaken en gebouwenonderhoud groter zijn dan de jaarlijkse inkomsten. Dit maakte een ombuigingsoperatie noodzakelijk.
Het parochiebestuur heeft op basis van verschillende aspecten, waaronder menskracht, financiën en de prognoses voor het aantal kerkgangers een voorstel gemaakt dat met de lokale teams is besproken. Ook de mededeling van het Aartsbisdom dat de Heilige Kruiskerk voortaan het Eucharistische Centrum van de Amersfoortse parochie dient te zijn, is hierbij betrokken. Eind november wordt een definitief voorstel besproken, waarna in december een formeel besluit aan het Aartsbisdom zal worden voorgelegd. Komende zondag wordt in een speciale viering aandacht besteed aan de ontwikkelingen.
In de Stad Amersfoort.nl van 26 september verschijnt een interview met Irene Vriens , vice-voorzitter van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Bron: Stad Amersfoort, Margreet van den broek