5 augustus 2017.Speeltuin Rivierenwijk, Dollardstraat. Wederom is er een ruit vernield in genoemde speeltuin. Al enige tijd kampt men daar met jeugd die elders uit Amersfoort komt en opzettelijk dingen stuk maakt.

Op zich is het niet vreemd dat sommige Buurt-jeugd-netwerkers melden dat het bij hun in de wijk relatief rustig is geworden. Mogelijk niet beseffend dat de jeugd in een andere wijk, plekken bezoekt waar men denkt niet op te vallen.

Met de wetenschap dat er voor de jeugd in de leeftijd vanaf 16 jaar maar weinig geregeld is en deze zelf op zoek gaan naar vertier en samen zijn. Dat neemt niet weg dat het vernielen van andermans eigendom natuurlijk niet toelaatbaar is. De kosten van deze  dubbele “hard”glazen ruit loop weer in de honderden euro,s en komt ten laste van de speeltuin. Hetgeen dan weer consequenties kan hebben voor de contributie.

Bij recente vernielingen in de speeltuin RV, brachten de bewakingscamera’s  de groep goed in beeld. Deze groep heeft inmiddels thuis bezoek gehad van de wijkagent.  Bij navraag bij de speeltuin of deze recente “dader” van de vernielde ruit in beeld staat, wilde men nog niet beantwoorden. Maar degene heeft nog een weekje om zich vrijwillig te melden.

In het Soesterkwartier zijn een aantal wijkbewoners op het moment druk doende met het verwezenlijken van een eigen “hang”plek voor de oudere jeugd. Een van de inwoners ( een oud hangplekker) wil met deze jeugd aan de slag om leuke en sportieve activiteiten te doen. De aangevraagde subsidie voor dit initiatief zal een dezer dagen waarschijnlijk worden toegekend.

Voor de jongeren tot 15 jaar ( zegge 12/16 jaar ) wordt ook hard gewerkt om faciliteiten te krijgen. De initiatiefneemster zal na de vakantie met een groepje voortijdige schoolverlaters, dan wel “naschoolse” activiteiten-zoekers, aan de slag gaan.

Kwajongens streken of opzettelijk en moedwillig vernielen.?  Zoveel mensen zoveel meningen. De een vindt het stuk gooien van 3 ruiten van een bushokje Vandalisme en de ander wil de daders jaren lang in een werkkamp. Feit blijft wel dat er voor € 4.080 is vernield en de burger dat terug ziet in de verhoogde gemeente belasting. We betalen het dus zelf.

Whatsapp groep dollardstraat

Een van de mogelijkheden die nu langs komen, is het instellen van een whatsapp groep Dollardstraat. Bewoners die zich betrokken voelen bij de groengordel en het daar veilig en leefbaar willen houden.  In navolging van de “Wagenwerkplaats groep”, samengesteld uit huurders op de terrein en aangrenzende bewoners cq hondenbezitters, wordt de mogelijkheid bekeken dit ook voor de Rivierenwijk in te stellen. Men kan elkaar waarschuwen en zorgen voor een veiligere omgeving.

Van een medewerker van de speeltuin zagen wij onderstaand bericht. Inhoudende dat de speeltuin na 18.00 uur dus op slot gaat

Pfff alweer de zoveelste vernieling in de speeltuin. Hier worden wij als bestuur en vrijwilligers toch wel moedeloos van. Alle tijd, kosten en energie die wij moeten steken in het aanpakken van vernielingen gaat af van het mooier en plezieriger maken van de speeltuin.

Helaas zijn wij hierdoor genoodzaakt om de opening’s en sluittijden strakker te hanteren en zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de speeltuin ’s morgens en ’s avonds zouden kunnen openen en sluiten.

Komt u bijv dagelijks langs de speeltuin tijdens de wandeling met de hond of woont u zo goed als tegenover de speeltuin dan zou u ons hiermee een grote dienst kunnen bewijzen.

Aanmelden via speeltuinrivierenwijk@gmail.com

Redactie

Karel van Rooy.