4 juni 2018, weken lang is er geflyerd, geplakt en handtekeningen verzameld. Aan de deur of via internet. Onderwerp “veiligheid Noordewierweg”. 30 km zone. De SP nam het initiatief namens een aantal klagende bewoners van het Soesterkwartier.

Door Karel van Rooy.

De kleine zaal van de Emmaûskerk is om 19.30 geopend en ingericht in afwachting van de inwoners. Van SP zijde, leidt Bets Beltman deze bijeenkomst. Aanwezig zijn van SP zijde zijn onder meer Rob Molenkamp ( fractievoorzitter), Marijke Jongerman ( lijsttrekker bij de verkiezingen ) en meerdere leden van de SP. Ook een handvol inwoners met een andere politieke kleur schuiven aan, hetgeen in een totaal van 27 betrokkene resulteert. De handgeschreven “flapover” verwijst naar het programma deze avond .

Om 20.00 verwelkomt Bets alle bezoekers. In haar voorwoord maakt zij melding wat de SP tot nu toe had gedaan en deze resultaten wil delen en inwoners hiermee aan de slag kunnen gaan. Er zijn in totaal 550 handtekeningen verzameld, tegen de “onveilige ” Noordewierweg. Uit de resultaten van de enquête zijn een aantal voorstellen om deze weg veiliger te maken, genoteerd, waaronder een 30 km zone. Op de vraag of er nog nieuwe feiten of voorstellen waren, ontstond een redelijke opsomming;

Fietsers op de stoep ,brommers op de stoep, dubbel parkeren” parkeren in het midden van de weg tegen de middengeleider, parkeren op het zebrapad, te hard rijden: geen scheiding tussen fietsers en rijbaan. ( dit alles betreft gedeelte Albert Hein); Auto’s parkeren dubbel bij de Kubus ondanks dat er geen parkeerhavens zijn maar palen in de grond die parkeren moeten voorkomen. Voorrangsweg niet duidelijk.

Naar verluid heeft ad interim Wethouder Hans Buijtelaar zich hierover uitgelaten in de trend van “het ligt niet aan de weg, het  ligt aan de gedragingen van de gebruikers. Opgemerkt wordt dat er “GEEN” controle’s plaatsvinden van de politie en/of Handhaving en dat fout gedrag niet wordt afgeleerd .

Joke Sickman meent dat de schuld bij de gemeente ligt. Bomen zijn gekapt en niet herplaatst vanwege de plotselinge groei van kabels en leidingen. “Het college heeft schijt aan het Soesterkwartier” was haar opmerking en vraagt om daadwerkelijke actie. “kom in opstand” was haar oproep. En voor de fietsers en scooters die op de stoep rijden, wil ze graag een soort sticker kunnen uitdelen met “passende” tekst.

Alle opmerkingen zijn door een actie team ( Tanja) genoteerd. Bets merkt op dat er gewerkt wordt met twee doelstellingen. A: nu maatregelen tegen de hoge snelheid van het verkeer en B: een lange termijn versie over de herinrichting van de NW weg.

Bewoners zijn het niet eens met de 30 km zone. de angst bestaat dat leveranciers en bevrachters van winkels het aflaten weten als zij teveel moeten manoeuvreren. Men verwacht geen heil van een 30 km zone en is het dus niet  eens met de actie van SP en de flyer die dit aangeeft. Enige uitleg en bijstelling van de beoogde doelstelling volgt. Ook het feit dat de flyers de politieke naam en kleur vermeld, is onwenselijk. Met een schaar is de politieke herkenning te verwijderen. Of te wel er zijn enige bezoekers die wel actie willen voeren maar niet onder de politieke vlag van de SP.

Oplossingen: Dat is een veelvoud van meningen en verschillen. Voor “de RONDE” van 3 juli is er spreektijd gevraagd voor het onderwerp Noordewierweg. Gevraagd wordt hier massaal naar toe te komen. Dan zullen ook de handtekeningen aangeboden worden. Tanja en haar 3 hoofdige actiegroep is via de SP benaderbaar voor actiepunten.

Marijke Jongerman en Rob Molenkamp, leggen hierna uit wat de Raad en College tot nu toe gedaan hebben. Ook hoe de werkwijze van SP in den lande is met betrekking tot dit soort problematiek. Onder het motto “de aanhouder” wint lukt het soms toch de politieke agenda te wijzigen.

Een late bezoeker wordt geïntroduceerd als  spreker. het betreft 2e Kamerlid van de SP  Maarten Heijink, wonende in het Soesterkwartier. Desgevraagd geeft hij aan het belangrijk te vinden wat er op lokaal gebied aan problematiek speelt en wat de SP daar mee doet. Een makkelijke ingang naar de Media is via hem mogelijk..

Bets Beltman, sluit 21.30 deze bijeenkomst en nodigt nog uit voor een afsluitende drankje.

Redactionele opmerking: Het moge de SP toch bekend zijn dat de Kinderwijkraad Soesterkwartier in 2014/2015/2017 actie heeft gevoerd tegen de onveiligheid van de NW weg. Er zijn door de kinderen bonnen uitgedeeld en er is samen met de wijkagent actie gevoerd. Wethouder Buijtelaar heeft samen met de Kinderwijkraad  plannen en tekeningen gemaakt van de Albert Hein situatie. De wijzigingen toen aangebracht zijn eigenlijk nog onveiliger dan die met het stoplicht. De verkeersdrempel ontneemt automobilisten namelijk de zichtbaarheid dat er een zebrapad ligt. Ook Burgemeester Bolsius heeft er een werkbezoek aan besteed en deed toen tevens “fiets verkeersexamen” om de situatie’s in de wijk zelf te ondervinden. Voort is er actie gevoerd tijdens de presentatie van het “kindermanifest” Al met al is er door “het Soesterkwartier” menig keer aan de bel getrokken.

Hopelijk wordt nu niet verwezen naar het Masterplan van de Wagenwerkplaats, waar ook de verkeersdruk en maatregelen naar en van het SK zijn vermeld. In dat geval wordt de NW weg opgeknipt in twee delen. Of de plannen van het kerkplein ( voetgangersgebied) nog worden uitgevoerd is ons niet bekend, maar zou een argument kunnen zijn dat ook deze maal het College niet meewerkt.

Het is in ieder geval niet een “eerste” actie die de SP nu presenteert maar wel een die nog steeds actueel en nodig is.

Verslag Karel van Rooy

Foto Impressie bijeenkomst.