Stichting Groen in Amersfoort
<https://www.groeninamersfoort.nl/wp-content/uploads/2018/06/20180520_170802
.jpg
>
Stichting Groen in Amersfoort is LIVE!

Geen 3500 bomen kappen maar onmiddellijk kappen met de aanleg van de
Westelijke Ontsluiting. Dat is het eerste project van de Stichting Groen in
Amersfoort. De stichting is woensdag 6 juni 2018 opgericht en meteen live
gegaan met de website  <https://www.groeninamersfoort.nl/>
https://www.groeninamersfoort.nl/

Het algemene doel van de Stichting is het bevorderen van de bomenstand en
groen in Amersfoort. Daarvoor vraagt de stichting via haar website om
donaties. “Met een donatie kan iedereen laten zien een groen Amersfoort te
willen én daar concreet aan bijdragen”, zegt voorzitter Christian van
Barneveld. “De donaties gebruiken we nu eerst om de 3500 grote bomen van de
dodenlijst te krijgen. Wie legt er nou een weg aan die niet nodig is en die
ten koste gaat van zoveel groen?”

De Stichting Groen in Amersfoort is een initiatief van de Samenwerkende
Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), Vereniging Behoud Bos
Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB), Buurtcomitié Beroemde Vrouwenbuurt, bewoners
aan de Prins Constantijnlaan in Amersfoort, en andere
betrokkenen die zich sterk maken voor het groen in Amersfoort.