Soesterkwartier 11 november 2017. Op facebook verscheen op 9 november de vraag, of er in de Bloemenbuurt wat aan Sint maarten werd gedaan. Buiten de tocht die de Rivierenbuurt houd was er verder officieel niets bekend.

Reden voor Deborah Budzelaar de stoute schoenen aan te doen en een oproep te plaatsen. Niet algeheel plaatselijk bekend met de straten, voegde Wendy Rumt zich bij de “organisatie. En de lijst met toezeggingen groeide.

Zoals voorheen gebruikelijk , was het verzamel en startpunt De Nieuwe Sleutel, die toevalligerwijs wat ballonnen over had. Een mooi gebaar en de toestromende  kinderen werden voorzien van een ballon. Zo’n 40 ouders met kinderen waren voorzien van de benodigde feestverlichting, al dan niet brandend op een batterij.

Om 18.30 vertrok de hele stoet vanaf de Nieuwe Sleutel richting Soesterweg. De oproep om mee te doen op Facebook, hield onder meer in dat je als deelnemer in de “snoep/fruit”verstrekking, een lamp in de voortuin, voordeur of gang aan zou hebben.

Nu kan het zo zijn dat er meerdere mensen gewoontegetrouw een buitenlamp aan hebben. In ieder geval wisten de kinderen precies welke adressen er aan de bel getrokken moest worden. In een enkel geval, brandde er wel een buitenlamp maar moest de bewoner even wakker gemaakt worden, door op het raam de bonzen, waarna de blikken met snoepjes toch tevoorschijn kwamen.

Vanaf de Soesterweg, ging de hele stoet de bloemenbuurt in. Keurig bij elkaar gehouden, waarbij sommige vaders en moeders, het oversteken goed in de gaten hielden.

Dat de Koeien inmiddels allemaal staarten hebben gekregen, is wel duidelijk, je hoorde het door de hele wijk heen.

Een leuk initiatief van Deborah en Wendy.

Karel van Rooy,.

Foto Impressie.