Soesterkwartier 2 december 2017. Puntenburg heeft de laatste tijd wat tegenslagen gehad. De bewonerscommissie is , door bestuurswijzigingen, wat “om hand”geweest. Dingen organiseren, kost nu eenmaal energie en tijd. Maar Annie en haar helpende medebewoners hebben hun uiterste best gedaan om de zaken weer ten goede te keren. Of Sinterklaas die op bezoek zou komen deze avond op de hoogte was van al dat gedoe, zou nog moeten blijken. In ieder geval was er wel wat “ruis”op de lijn hoorbaar.

De Vijverzaal was gevuld met een aantal bewoners en hun familieleden, waaronder een aantal kinderen/ kleinkinderen die uiteraard in “nerveuze”afwachting waren van de Sint en zijn Pieten.

Een Piet was kennelijk vooruit gereisd, zeg maar de Buurtnetwerk Piet, met zijn kleine knecht om de redactieleden van de wijkwebsite op te vangen om een blijk van waardering te overhandigen. Alle buurbestuurders werden deze avond door deze Pieterman, bezocht met een leuke attentie.

De Sint inmiddels, liet weten via de Spaanse Kanalen, dat hij “ergens”in de file stond en wat later ten tonele zou verschijnen. Niet getreurd de muziekkapel van PVO Soest zette er stevig de “muziek”schoenen in, waardoor de stemming er lekker inzat.

Net toen de kapel dacht even een bakkie te kunnen doen, was het moment van de aankomst van de Sint. Dus de instrumenten weer opgepakt en verder spelen. De Sint, die gisterenavond nog in de Speeltuin SK was, merkte wel bij binnenkomst op dat het erg drukke dagen waren.

Maar binnenkomen in Puntenburg is altijd weer een aardig stukje van herkenning. Persoonlijke woorden aan de mensen, die de Sint natuurlijk weer herkende. Zeker de oudere bewoners die de Sint al vanaf de geboorte tot  nu toe ( een enkeling al bijna een eeuw) werden persoonlijk begroet.

Maar de Sint werd wel gemaand om aan de slag te gaan. Dus het grote boek met namen werd opengeslagen en de diverse aanwezige kleinkinderen werden een voor een bij de Sint geroepen. Het blijft altijd verrassend hoeveel de Sint van de kinderen weet.

Liedjes weren gezongen en zoals we van de Sint gewend zijn gaat hij aan de wandel, de zittende bewoners even persoonlijk een hand geven, of een praatje makend.

Na de kleintjes is het, toch wel enigszins gevreesde half uurtje van de volwassenen die bij  Sinterklaas moeten komen. De eerste oproep was dan ook voor de beide “Giovanni’s” .

De beide heren die als de “versierders”bekend stonden. De vraag was dan ook wat de laatste verovering was, waarna menigeen naar de laatst ingeschreven bewoonster  werd verwezen. Eigenlijk hadden de “heren”met ze’n drieën moeten zijn. Maar het gevatte antwoord kwam al snel. “die zit in de kroeg”.  De aangewezen dame kreeg uiteraard even bezoek van de Sint.

Daar de beide heren er bij waren gaat zitten, kwam uit het niets de vraag van de Sint of hier de nieuwe bestuursleden van de bewonerscommissie zaten.  De reacties, waren veelzeggend. De een wilde spontaan wel in een zak naar Spanje en de ander begon een betoog over zijn “Nee”. De Sint die wat verbijsterend reageerde en naar de “stamtafel”liep om een betoog te houden over saamhorigheid en samenwerken. Hou de gezelligheid er in , was zijn devies.

20 december zal de bewonerscommissie zijn jaarvergadering houden. Er zal veel veranderen, ook ten aanzien van de catering, daar Robbert en Yasmeen er mee stoppen. ( Koks-Mediair)

Het Sinterklaasfeest was echter een heel gezellige bezigheid  en ook voor Annie en haar helpster, waren er pakjes. Ook voor Joke, die beloond werd voor haar vrijwilligers inzet.  Alle mensen in de zaal kregen daarna ook nog een “letter” maar de klok tikte genadeloos verder. PVO Soest zette dan ook de klanken in van “Dag Sinterklaasje”en met gezwinde snelheid vertrok het bonte gezelschap naar elders.

PVO Soest kan zich in ieder geval verheugen in een nieuwe slagwerker voor de grote trom en een nieuwe dirigent. ( foto,) . Deze kleintjes hebben zich uitstekend vermaakt.

Verslag en foto’s Karel van Rooy

Foto reportage klik hier.