Heden 2 december 2017 is de tentoonstelling “Creatief Soesterkwartier”geopend. Onder grote belangstelling, heeft onder meer Arie Terschegget, een legendarische man bij uitstek een warme uiteenzetting gegeven.
Vanuit het wijkmuseum, werd onderstaande bericht overgenomen.
“Vanmiddag is de opening geweest van “ hoe creatief is het Soesterkwartier”.
De belangstelling was overweldigend, vele mensen wisten de weg naar het wijkmuseum te vinden.
Dat was ook wel logisch want de geur van erwtensoep, was goed te ruiken en dat ging er wel in met de koude.
Kortom, het was een zeer gezellige en geslaagde opening.”
Gezina Tuinstra Een overweldigende opening met 58 gasten , 19 “kunstenaars ‘”hebben hun werk voor 2 maanden afgestaan , dus u heeft nog kans om dit alles te bewonderen .Vanaf 3 maart 2018 komen nieuwe kunstenaars aan de beurt . Er is nog plek , dus meldt u aan !!!
Bijgaand de gemaakte foto,s van de tentoonstelling.
De redactie,zou gepland bij deze opening aanwezig zijn om verslag te doen. Mede door een zieke collega en andere te drukke bezigheden, zijn we niet in staat geweest om hieraan te voldoen. Dat betreuren wij. 
Eerder gepubliceerd
Onder het motto ‘Hoe creatief zijn het Soesterkwartier en naaste omgeving ?’ begint op zaterdag 2 december om 12.00 uur een nieuwe expositie in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort.
Hierbij wordt gedurende de maanden december en januari in de Thema-Kamer (achter de museumwoning) aan talrijke hobby-kunstenaars een plekje geboden.
Behalve schilderijen, vilt werk, keramiek en (naakt-)schetsen zijn ook zes nieuwe poppenhuiskamers te zien. De opening van deze tentoonstelling wordt verricht door ‘Amersfoorter van het jaar 2016’ en oud-bewoner van de wijk ‘t Sasje Arie Terschegget 
Wegens het grote aanbod zal in de maanden maart en april opnieuw een dergelijke expositie (met andere deelnemers) worden gehouden. Hiervoor kan men zich nu al aanmelden.
Zoals gebruikelijk zijn de zaterdagse bezoeken van het museum (van 11.00 tot 16.00 uur) gratis toegankelijk. De museumwoning is vanaf 9 december in kerstsfeer gehuld. (stemmen mag).
Wijkmuseum. Wessel Post/ Don Lasseur.