Stichting Eemstad Lab, Het Wilde Land, InnovatieNetwerk, gemeente Amersfoort en vijftien verschillende bedrijven en organisaties hebben afgelopen week het Pact van Isselt gesloten. Daarmee bezegelen ze hun samenwerking voor de realisatie van Proef-Tuin Isselt, een aangename lunch-en ontmoetingsplek op het bedrijventerrein. Plaats van handeling was een leegstaand pand van Comma Vastgoed aan de Nijverheidsweg 120.

Volgens Marleen van den Ham, Programmamanager van InnovatieNetwerk, een denk- en doetank van het ministerie van Economische Zaken, wordt met Proef-Tuin Isselt gewerkt aan ‘nieuwe natuurverhalen voor beleid en praktijk’. ,,Daarin nemen bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven het voortouw en speelt de overheid een nieuwe, minder dominante, rol bij het realiseren en beheren van groen”, legt ze uit. ,,Bovendien willen we bereiken dat partijen afstappen van het idee dat natuur zich alleen maar in de Ecologische Hoofdstructuur zou kunnen ontwikkelen. Integendeel, natuur kan naast elke voordeur beginnen, ook naast de bedrijfsdeuren op Isselt. Door, bijvoorbeeld in volkstuinen, het groen te beleven en te benutten, werken we aan het behoud en de ontwikkeling ervan. Dat is goed voor planten en dieren én voor mensen. En op deze manier kan gebruiksgroen een motor gaan vormen voor de stedelijke economie. We hebben in dat kader aan Stichting Eemstad Lab en aan ecologisch hoveniersbedrijf Het Wilde Land gevraagd hun ideeën voor Proef-Tuin Isselt concreet te maken. Met het sluiten van het Pact van Isselt loopt onze inzet als aanjager ten einde en geven we graag het stokje over aan Amersfoortse partijen.”

,,Proef-Tuin Isselt kan op twee manieren worden uitgelegd”, vertelt initiatiefnemer en beheerder Edgar van Groningen (Stichting Eemstad Lab), ,,enerzijds ontwikkelen we een inspirerende plek waar je kunt proeven van allerhande fruitbomen en andere eetbare planten. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig om de Coelhorsterappel weer terug naar Isselt te halen. Anderzijds is Proef-Tuin Isselt ook een experiment voor een nieuwe, frisse kijk op het beheer van groen in de stad. In een tijd waarin de beheerbudgetten van de lokale overheid onder druk staan -en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte- is dat hard nodig. We zetten met Proef-Tuin Isselt in op ontwikkelend beheren: met kleine stapjes, elk jaar een beetje mooier en afwisselender. Bedrijven uit de stad spelen daarbij een belangrijke rol; dankzij vele, concrete bijdragen kunnen we aan de slag.”

Wethouder Duurzaamheid Sebastiaan van ’t Erve, is blij met het initiatief: ,,Deze samenwerking laat zien dat Amersfoortse ondernemers zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor een groenere omgeving. Dit initiatief sluit heel goed aan bij de Amersfoortse ambitie om de inzet van partijen uit de stad te benutten en te ondersteunen. Een bedrijventerrein is niet de eerste plek waar je aan denkt als het gaat om investeren in groen en duurzaamheid. Terwijl de kansen extra groot zijn. Een wandeling tijdens de lunch is sowieso gezond en ontspannend, maar binnenkort kun je onderweg ook een hapje eten dankzij de aanwezige fruitbomen.”

Bron: Stad Amersfoort