Woensdag 11 juli, In buurthuis De Nieuwe Sleutel konden mensen die voor een burgerinitiatief een subsidie aangevraagd hebben hun project presenteren aan het buurtbestuur. Vijf initiatiefnemers waren er om hun plan te “verkopen” aan de vertegenwoordigers van het buurtbestuur. Zeven buurtbestuurders waren in de gelegenheid om de presentatie bij te wonen, veel anderen konden door omstandigeheden niet.

Een van de buurtbestuurders, Kath,  die deze avond met een dubbele functie aanwezig was – buurbestuurder en aanvrager -, legde wel uit aan de andere aanvragers dat zij uitgesloten wordt van het buurtbestuur op het moment dat haar aanvraag behandelt wordt in het buurtbestuur. Buurtbestuur duld geen voorkeursbehandeling!

De presentatie werd afgetrapt door Larissa, een vertegenwoordigster van de plannen rondeom een speelterrein bij Buurtje 83. Ter informatie voor nieuwere bewoners in de wijk: buurtje 83 omvat de straten in de buurt van Ligusterstraat en Accubastraat. Deze straten hebben geen speelruimte maar wel veel geparkeerde auto’s. Enthousiast verteld Larissa waarom de buurt deze aanvraag doet.

Voetballen op straat heeft al snel schade aan een auto tot gevolg met alle problemen die daar weer uit voort kunnen komen. Vandaar hun plan voor een trapveldje en een stuk klim, klauter, trim en groenbeleven op het terrein dat net achter de duiventil op de wagenwerkplaats ligt. Er is al contact geweest met zowel de NS als met de Gemeente of en zo ja, hoe lang het gebruikt kan worden.

Bodem-onderzoek zal eerst gedaan moeten worden maar als de bodem oké is kan het minimaal 2 jaar de functie van speelterrein krijgen voor Buurtje 83. De bewoners van oud tot jong in de buurt hebben mee kunnen denken over het hele plan. En er zal veel zelf gedaan worden door de bewoners. Het subsidiegeld vragen ze aan ten behoeve van de verschillende benodigde materialen.

De tweede presentatie werd gedaan door Chris, een vertegenwoordiger van het Piet Mondriaanplein. De aanvraag bedroeg een bedrag voor nieuwe plantenbakken die bovendien  hufterproef en weerbestendig zijn.

De bewoners van de twee appartementencomplexen zitten sinds de uitbreiding van de fietsenstalling niet meer tegen het groen, maar tegen de fietsenmassa aan te kijken. “Groen doet goed, tenzij je een fiets parkeren moet”. De uitbreiding maakt wel dat er veel meer fietsen gestald kunnen worden maar “het groen geen goed meer kan doen”, voor de bewoners aan het plein.

De Mondriaanbakken die er eerder stonden hadden last van bodemrot ofwel: de bodem rotte er onder uit waardoor nu gezocht wordt naar een duurzamere/ beter bestendige soort bakken.

De derde presentatie betrof het Hart van het Soesterkwartier. De aanvraag die vertegenwoordigt werd door Jan, is om te zorgen dat de bewoners rondom en verderop in de wijk via onder meer; informatieavonden en flyers op de hoogte gehouden kunnen worden van de plannen, wijzigingen daarin en/of voortgang van de ontwikkeling. Ook via website en social media wil men een en ander kunnen communiceren.

Ter informatie van bewoners die nog geen idee hebben wat bedoeld wordt met het Hart van Soesterkwartier: De Emmaüskerk wordt gezien als liggend in het hart van de wijk. Plannen om van de kerk een multifunctioneel onderkomen te maken zijn al in gang gezet. In de plannen wordt ook een deel woningbouw meegenomen. Aan de plannen wordt inmiddels al 8 jaar voorbereidend gewerkt.

Hart van het Soesterkwartier behelst ook een Wijkplein waar allerlei activiteiten uitgevoerd kunnen gaan worden. Organisaties die onderdak hebben en/of straks zullen krijgen zijn: Bij Bosshardt, Fifty-fifty, BSO -Byzonder “Geef mij een Hart” (opvang voor kinderen met een beperking/ handicap), De Keistadkerk en de Emmaüskerkgemeente zelf.

De vierde presentatie werd gedaan door Ruben en betrof het Hoorn/ Pienemanplantsoen. Op dit moment bestaat het “plantsoen” uit een geasfalteerd sport-“veld”, waar alleen maar gehangen wordt en rotzooi naast de prullenbak belandt. De bewoners rondom het plantsoen zijn 2 keer bij elkaar geweest, 1 keer om te vragen naar ideeën, de 2e keer om het plan voor te leggen, te bespreken en aan te passen.

Het plan omvat moestuinen, steppingstones, een klimboom, water en zand en een insectenhotel. De aanvraag betreft het zaai, plant en ander benodigd materiaal want het inrichting en onderhoud doen de omwonende zelf.

Foto: Karel van Rooy

De laatste presentatie was kort en bondig en werd gedaan door Kath, “bezig bijtje” in de wijk. De aanvraag betreft een 4 keer per jaar te verspreiden Wijk-Krant waar informatie gegeven wordt die voor wijkbewoners van belang is, of kan zijn. Zo is er het afgelopen jaar ook al een aantal keren een Wijk-Krant gevuld en  huis-aan-huis verspreid – dat verdient een benoeming – door vrijwilligers uit onze wijk!

De bedoeling is dat er copy aangeleverd wordt, zodat die onder de aandacht van medewijkbewoners kan worden gebracht. Het doel van de Wijk-Krant is mensen informeren en inspireren om anders te kijken in de wijk.

De presentatie ronde kwam hiermee aan z’n eind. Het Buurtbestuur zal zich nu gaan bespreken hoe het past in het WijkjaarPlan, om hun advies naar de subsidieverstrekker goed te verwoorden/ te verdedigen.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk