Dinsdag 10 juli, Tegenover speeltuin Soesterkwartier – voor de deur van de inmiddels ontmandelde sigarenzaak – verzamelde de actievoerders voor een veiliger Noordewierweg. De actievoerders hadden wethouder Buijtelaar en Raadsleden uitgenodigt om mee te fietsen over de Noordewierweg. Het doel van dit fietstochtje was dat de Wethouder en de Raadsleden zouden ervaren hoe onveilig de Noordewierweg is voor (onder andere) fietsers.

Vanaf het vertrekpunt ging fietste men naar de Emmaüskerk voor een eerste korte stop met informatie. De ruimte van het voormalig informatiepunt was te klein voor het aantal bewoners en raadsleden. In een korte pitch werd verteld over de plannen met betrekking tot het hart van het Soesterkwartier. Dat er voor een veilig hart nog wel iets aan de veiligheid gedaan zal moeten gaan worden werd heel snel duidelijk.

De volgende stop was bij de AH. Want al is daar in 2016 (nog in overleg met jeugd, bewoners en winkeliers een aanpassing gedaan) menig fietser voelt zich door de versmalling te vaak in de verdrukking. De vluchtheuvel biedt weliswaar meer veiligheid aan overstekende voetgangers, de versmalling maakt dat fietsers zich vaak in de verdrukking voelen. Het lijkt erop dat voor veel automobilisten niet duidelijk is dat fietsers/ snorders/ scootmobielen bij die versmalling voorrang hebben.

Laatste stop vóórdat het Stadhuis bereikt wordt is bij de oversteekplaats in de bocht bij Puntenburg ter hoogte van de bushalte. Deze oversteekplaats wordt vaak pas te laat gezien door automobilisten, misschien ook wel door het stoplicht een 10-tal meter verderop. Sommige voetgangers hebben de neiging om zonder stoppen en uitkijken over te gaan steken waardoor het voor het wegverkeer niet duidelijk is dat er iemand wil oversteken.

“Veiligheid heeft alles met gedragsverandering te maken, zonder dat kom je nergens” zegt de Wethouder. Die kreeg hij gelijk terug: “De Rotonde* is ook een kwestie van gedragsverandering” maar omdat die gedragsverandering uitblijft of te langzaam op gang komt, kost het de gemeenschap weer miljoenen om hem veiliger te maken. * Rotonde Eemplein zoals hij in de volksmond heet, de officiële benaming: De Nieuwe Poort

Ook koffieshop “De ZOO” werd nog even genoemd maar er werd geen enkele reden aangeleverd om daar moeilijk over te doen, sterker nog er werd een leuke anekdote verteld over een bezoek aan de shop voordat het rookverbod in de horeca inging. Wel werd duidelijk dat zowel voor bezoekers van Kringloop De Kei, als voor bezoekers van de shop het soms niet duidelijk is hoe en via welke kant uit de parkeerdriehoek te komen naar de Noordewierweg. Hierna vertrok het gezelschap naar het Stadhuis.

Even buiten de Raadszaal werden door Bets Beltman (SP) de handtekeningen ruim 1300 overhandigt aan de Wethouder Buijtelaar met de vraag om van de Noordewierweg een 30 kilometerweg te maken. Na de overhandiging werd er een Ronde-tafelgesprek gehouden in de Raadszaal waarbij alle raadsleden hun visie mochten geven en er van de Wethouder gevraagd werd om toezeggingen te doen.

Zo vlak voor het zomerreces – zo wordt in het politieke deel van het Stadhuis de zomer-vakantietijd genoemd – is het nemen van besluiten geen optie meer. Wel werd er voorgesteld dat een onderzoek ingesteld wordt naar wat wel zou werken. Een 30 kilometerzone instellen ter hoogte van het winkelgebied lijkt een op korte termijn uitvoerbare oplossing. Ook zal er gekeken gaan worden naar de kosten en effecten van de Smiley’s om die eventueel ook op korte termijn te kunnen plaatsen.

Wat er op de lange termijn zal worden gedaan om veiligheid op de Noordewierweg te realiseren hangt samen met het Masterplan Wagenwerkplaats en het Hart van het Soesterkwartier. Beiden zullen gevolgen hebben voor de bevoorrading van de ondernemers, de buslijn, en het reguliere verkeer maar nu is nog niet duidelijk welke gevolgen en daarmee ook niet welke oplossingen bij kunnen dragen aan een Veiliger Noordewierweg.

Duidelijk was dat alle aanwezige partijen het eens waren dat er iets gedaan moet worden aan de veiligheid op de weg. Korte termijn: relatief kleine ingrepen, lange termijn gaat onderzocht worden.

Verslag en foto’s: Nel Groenendijk