Huisarts H.J.M. van Dijk verzorgt op vrijdag 29 september vanaf 16.00 uur een presentatie over de Huisartsenpost. Deze lezing vindt plaats in de Thema-Kamer achter de museumwoning van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort. Het evenement is onderdeel van de expositie ‘Gezondheidszorg, Toen en Nu’ die dit jaar in het wijkmuseum wordt gehouden. Aan dit thema wordt tot en met november speciale aandacht besteed.  Van Dijk is de nestor van de huisartsen die momenteel de bewoners van het Soesterkwartier, vanuit de huisartsenpraktijk aan de Noordewierweg (hoek Anemoonstraat) onder hun hoede hebben. Deze lezing is zoals gebruikelijk gratis toegankelijk, maar vrijwillige bijdragen voor het in stand houden van het wijkmuseum worden erg op prijs gesteld.

Wessel Post