Dance centre Soesterkwartier. Er hebben zich verrassende ontwikkelingen voor gedaan ten aanzien van de Power Hoppers Hip Hop groep. Het is “andere”organisatie’s niet ontgaan, wat zich elke maandagavond afspeelt in de Speeltuin Soesterkwartier. Zo werd door Speeltuin Rivierenwijk de “manager”van de Power Hoppers benaderd voor een exclusief optreden.

En wel tijdens de “kinder”5 mei viering in Speeltuin Rivierenwijk. Men zou het erg op prijs stellen als de Power Hoppers een demonstratie zouden willen geven.

Bij de kleine hoppers,was men “ape”trots dat de groep gecontracteerd werd en deze repetitieavond werd dan ook benut om de dingen uit te testen. En individueel wordt er dan ook eigenlijk wel een kleine strijd gevoerd. Immers iedereen wil zijn “beste beentje”voor zetten.

Zo kregen sommige het op de figuurlijke “heupen”, waarbij de een een “schotse” dans uitvoerde en de ander het meer zocht in de balletsfeer. Maar de Power Hoppers kenmerken zich door “samen” de oplossing bedenken en er werd met wat simpele aanwijzingen gewoon een  nieuwe “dance”geoefend. Andere passen  en bewegingen in de zaal. Het was even wennen en bijsturen, maar voor de pauze zaten de contouren voor de nieuwe presentatie er al weert in.

Op de gemaakt afbeeldingen is een hoop beweging te zien. Vanwege de exclusiviteit van het nieuwe programma, mag er verder nog niet over gecommuniceerd worden. De ouders van de Power Hoppers zijn ingelicht omtrent het voorgenomen optreden op 5 mei. Een concreet ja/nee zal op korte termijn worden gegeven. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de medewerking van de deelnemende “dansers”van Power Hoppers.

Er werd heden ook een nieuwe “mannelijke” Hip Hopper toegevoegd. Nog wat onwennig  met het bekende “kat uit de boom kijken” werden na een 10 tal minuten toch de eerste schreden gezet in de nieuwe “dance”wereld. Om halverwege in de “zen”modus te gaan.

Verslag en fotopresentatie Karel van Rooy.