17 december 2018: Dance Centre Soesterkwartier is vanavond het decor van  het optreden van de Power Hoppers. De “ster”spelers zijn al vroeg aanwezig bij de speeltuin Soesterkwartier. De kleine “dance” wondertjes zijn er op gekleed. Het ontbreekt ook niet aan make-up, glitters en aanverwante “dress”code.

Enige nerveus gedrag is wel merkbaar, ze zijn “druk” en eenmaal binnen is het echt even uitleven. Voordat de ouders/familie en kennissen komen moet er eerst nog even gerepeteerd worden want de zaal is anders aangekleed. Waar de groep normaal hun dans starten staan nu stoelen.  Chiara die de groep weer alert maakt voor hetgeen verwacht wordt besluit na een eerste poging om de stoelen aan de andere zijde te zetten en de groep dus niet in verwarring te brengen.

Dat werkt en de met het draaien van de muziek gaat de groep automatisch in de “dance”modus en wordt het programma voltooid. Na nog wat bekende aanwijzingen en de puntjes op die ene letter, wordt er gepauzeerd.

De discoverlichting gaat aan en de zaal vult zich met gekleurde lichtjes. Een mooie en aparte sfeer. Anita en Chiara gaan met de groep in conclaaf. Het is heel stil als de laatste woorden voor hun optreden worden uitgesproken.

 

Tijd om de deuren open te doen en zo,n 40 “belangstellenden” nemen plaats in de zaal. Stoelen te kort, maar niet getreurd je kan ook op tafels zitten en zo geschiedde.  De “power hoppers”nemen hun posities in en het is doodstil in de zaal. Op de eerste tonen van de muziek, komt het geheel van dansertjes op gang, begeleid door dansende lichtjes van de discobol.

Het publiek geniet zichtbaar en zeker voor de moeders en vaders, wiens kroost op de vloer staat.

Na de laatste passen en het wegvallen van de muziek, zit de groep keurig op de geplande rij neergehurkt. Een luid applaus en gejuich. Als het licht weer aangaat rennen alle kids naar hun ouders, of verzorgers, een duidelijke last is weggevallen na dit mooie optreden.

Een tijd van fanatiek repeteren heeft zijn einde bereikt. Het resultaat is iets voor deze groep om trots op te zijn.

Wij wensen de Power Hoppers/ Chiara Hasper en Anita hele fijne kerstdagen en een goed uiteinde cq begin van 2019. Op 7 januari begint de nieuwe repetitie voor de HipHop groep.

Verslag en fotoreportage Karel van Rooy.