Zaterdag 15 december     16.30-17.00 uur Kringloopcentrum Amersfoort

Spetterende Modeshow  Vintage Kerst- en Feestkleding op de Kringloopcatwalk

Een vrolijke happening met medewerking en regie van kunstenaar Sally Pittman.

Zaterdag 15 december     Wijkmuseum St. Bonifaciusstraat 61

AMERSFOORT – In de Thema-kamer van Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort worden rond de jaarwisseling (tot en met zaterdag 5 januari 2019) werkstukken van kinderen van basisschool ‘t Anker tentoongesteld. Deze ‘Kijkdozen en pop up-boeken’ zijn de
afgelopen weken tijdens de Buitenschoolse Opvang (BSO) gemaakt.

In de kerstvakantie is het Wijkmuseum daarom ook op de woensdagen 26 december (Tweede Kerstdag) en 2 januari van 13.00 tot 16.00 uur extra geopend.

Eveneens op woensdag 2 januari wordt van 15.00 tot 16.00 uur de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Daarbij worden aan de (volwassen) bezoekers naast glühwein ook diverse feestelijke hapjes aangeboden. De gebruikelijke (gratis) openstellingen zijn op zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur.

Zondag  16 december      23.40 uur Uitzending NPO3 Film ‘Keetschoppers’

In het programma 3Lab

Over het vroegere Sasje en de Keet aan  de Eem

Joke Sickmann 

DE LAATSTE BERICHTEN OP DE STADSBRON   www.destadsbron.nl

Westelijke Ontsluiting

Afgelopen woensdag 12 december: Op initiatief van Rob van Muilenkom (PvdA) werd een informatiesessie gehouden op het provinciehuis in Utrecht. De voor- en tegenstanders mochten hun verhaal doen. Dat de verhalen vaak diametraal tegenover elkaar staan behoeft geen betoog, maar wie beschikt over de juiste feiten?

Kijk hier >>

Een uitgebreide versie van het verslag van 12 december (18 minuten lang)  is al te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=sjAObMzo77U- Gepubliceerd op 14 dec. 2018

EXTRA

N.a.v. de informatiebijeenkomst van 12 december heeft de PvdA nog enkele vragen gesteld aan het college van GS over de westelijke ontsluiting in Amersfoort. Gedeputeerde Straat gaf aan dat door het stellen van vragen aan GS hij een bestuurlijke reactie wil geven.

VRAGEN PVDA AAN GEDEPUTEERDE STATEN

  1. Voldoet het project Westelijke ontsluiting Amersfoort WOA aan de VERDER-criteria? Waarom wel /niet?
  2. Wat is uw mening over de laatste financiele berekeningen over het project WOA en het voldoen aan de beschikbare middelen van 68 M? Bestaat er de kans dat door vertragingen en oplopende bouwkosten deze 68 M wordt overschreden, of zijn de pm-posten en posten onvoorzien voldoende groot om kostenstijgingen op te vangen?
  3. Als er in de toekomst onverhoeds sprake zou zijn van een kostenoverschrijding van de 68 M, gaat de provincie dan (mede) deze tekorten dekken?
  4. Er blijken technieken te bestaan dat de NGE onderzoeken en de onderzoeken naar kabels en leidingen kunnen plaatsvinden zonder bomen te kappen; gaat u met de gemeente Amersfoort in gesprek om deze technieken toe te passen opdat onnodige bomenkap kan worden voorkomen?
  5. In de laatste kostenramingen zijn diverse optimalisaties doorgevoerd die bij de aanleg tot  minder kosten leiden. Weet u zeker dat deze optimalisaties de provincie Utrecht in haar rol als wegbeheerder in de toekomst niet tot meer kosten voor onderhoud en beheer leiden?

Dank alvast voor een spoedige beantwoording,

Rob van Muilekom

PvdA PS Utrecht

Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Westelijke Ontsluiting Prov Utrecht AmersfoortGezien weergeven

Westelijke Ontsluiting Prov Utrecht AmersfoortGezien