knipselDe woningbouwcorporatie Portaal houd zijn landelijke “thema”dag in het Soesterkwartier.

Donderdag 1 december, zal het Soesterkwartier een groot aantal medewerkers van Portaal in de wijk aantreffen. Een en ander het resultaat van hun jaarlijkse Themadag wat dit jaar staat voor Participatie en Samenwerking. Die dag wordt door zo,n 160 mensen van Portaal meegedaan.

Op 28 oktober kreeg de redactie van de Wijkwebsite een verzoek. Men was voornemens op op 1 december neer te strijken in de Verkeerstuin op de Wagenwerkplaats voor hun landelijke themadag. Of er in het Soesterkwartier mogelijk wat activiteiten, dan wel locaties bezocht konden worden die te maken hadden met hun thema. Men wilde de medewerkers van Portaal kennis laten maken met buurtnetwerken, initiatieven en samenwerking’s-verbanden.

En daar had de redactie ineens een probleem. Een oproep via het Buurtnetwerk, leverde ineens 40 aanmeldingen op. Iedereen binnen de groep “Buurtnetwerk” wilde op een of andere manier mee doen, om te laten zien wat er in onze wijk gedaan wordt.

Daar portaal maar ” één” dag op visite kwam en niet een hele week, moest er een keuze worden gemaakt, om toch een breed scala aan buurtinitiatieven te laten zien. Het aantal activiteiten ligt zo rond de 50 en het was dus niet doenlijk dit binnen één dag te organiseren.

Denkbaar was, dat na beantwoording van hun verzoek, er met gefronste wenkbrauwen en enige verbazing is gekeken naar de opgave onzerzijds .

Uiteindelijk en na overleg, is er een mooi programma gemaakt, waarbij er maar liefst 10 workshops worden gegeven, deels in de Verkeerstuin en deels op locatie in de wijk.

dsc_6081De Verkeerstuin zal fungeren als centraal punt, vanwaaruit groepjes medewerkers van Portaal de wijk in zullen gaan. Een route is uitgezet langs diverse “initiatieven” waaronder het Wijkmuseum; Bij Bosshardt; info033; Typisch Jij; De Plataan; Buurthuis de Nieuwe Sleutel; KVVA; Resto van Harte. Er zijn meerdere locatie’s opgegeven, dus de route kan nog worden bijgesteld. Een en ander wordt maandag 28-11-16 nagelopen.

De groepen die terugkomen of later starten, kunnen ondertussen deel nemen aan een van de workshops in de Verkeerstuin. Ook hier doen mensen uit onze wijk aan mee. Joke Sickmann-2Uiteraard zal Joke Sickmann, haar deel van de Wagenwerkplaats op zich nemen en Henry de Gooijer als “Buurtnetwerker” een presentatie geven. De Nieuwe Sleutel herbergt natuurlijk de voorzitster van de Buurtnetwerken, Joke van Burgstede, die aldaar een presentatie zal geven. Een en ander geld uiteraard ook voor andere deelnemers. Ook onze redacteuren zullen het nodige bijdragen aan deze dag en namens de stichting Amersfoort West, Jan Herman Koller.

1 december kunt U dus in onze wijk, diverse groepen zien, die al wandelend de diverse locaties bezoeken.

Redactie Wijkwebsite: Karel van Rooy.

 

l

Een mooie “Themadag”waarbij wij als Soesterkwartier als “gast”optreden en laten zien welke initiatieven zijn.

En van de 10 workshops,zijn er zeker een aantal die echt aanspreken, waaronder workshop nr. 6.

a  b c d

e f g h

j k

Voorlopig programma:

n

Voorbereidend eigenwijs werk.

De gezamenlijke  buurtnetwerken

Nd. KvR.