Soesterkwartier 11 maart 2019. Van plantenbak naar vuilnisbak. Zo worden de deels groene bakken, verspreid over de Noordewierweg genoemd. De al ruim 15 jaar geleden geplaatste plantenbakken in het winkelgebied, schieten hun doel volledig voorbij doordat er geen enkele vorm van onderhoud wordt gepleegd.

De huidige status van deze “groen”voorziening is er een van verloedering doordat er afval zoals blikjes en ander afval in wordt gedumpt.

Reden voor inwoonster Ria Kitselaar voor de zoveelste keer aan de bel te trekken. Eerdere pogingen om via de Winkeliersvereniging Noordewierweg een oplossing te bepleitten, vonden geen gehoor. Daar de plantenbakken destijds door de Winkeliersvereniging zijn aangeschaft en geplaatst, meent ook de gemeente Amersfoort, dat het beheer en onderhoud van deze bakken, aldaar ligt en niet bij hen.

Mogelijk dat de herinrichting Noordewierweg ( kerkplein) een impuls kan worden/zijn om deze bakken weg te halen of anders te gebruiken. De huidige voorzitter van de winkeliersvereniging is op de hoogte van onderstaande proza.

 

Ingezonden.

Aan het bestuur van de Winkeliers Vereniging van het Soesterkwartier.

Verschillende keren hebben wij aandacht gevraagd voor de planten bakken van de Noordewierweg.
Deze planten bakken zijn ooit door de Winkeliers Vereniging van het Soesterkwartier geplaatst. Deze planten bakken voldoen al jaren niet aan de verwachtingen. De mooie planten zijn weg. Er staat alleen nog Sleedoorn in , met doornen, die nemen de mensen niet mee! De bakken worden gebruikt als prullen bakken. Altijd liggen er blikjes flessen en andere rommel in.Onkruid groeit er in. Nooit worden de bakken schoon gemaakt en nooit worden er nieuwe planten in gezet. Dit jaar zou er een Groen Groepje zijn, maar van het opknappen van de bloem bakken is niets gekomen.
Met de vorige voorzitter  van de winkeliers vereniging,  hebben wij contact gehad. Hij voelde zich niet verantwoordelijk voor de bakken die door een vorig bestuur waren geplaatst.
In de Emmaûs kerk , tijdens de bijeenkomst over de her inrichting van de Noordewierweg is dit punt ook aan de orde geweest.
Iedereen in onze groep vindt het een schande en alleen maar obstakels op de stoep.
Na jaren van ergernis zou het mooi zijn wanneer de bakken worden verwijderd. Misschien zijn bakken hoog aan de lantaarn palen een optie. Op de Leusderweg is het prachtig! Misschien geeft de Gemeente Amersfoort ze water?.  In ieder geval kunnen de mensen ze niet vernielen en ook niet gebruiken als prullenbakken.
Vanuit de groep, Groen Gordel,
Met vriendelijke groet, Ria Kitselaar.
Red. K.v.Rooy.