Woensdag 13 maart TIJDENS DE DAGEN VAN DE WAGENWERKPLAATS ONTVANGT HET GROENE SPOOR EEN CADEAUTJE!!!!

 

Stichting Het Groene Spoor krijgt voor bewezen diensten door het bouwen van insectenhotels langs het spoor een professioneel hotel cadeau van bedrijf Griesen uit Winterswijk. Het wordt aangeboden aan de gemeente in de persoon van Wethouder Kraanen.

 Kees Kraanen is onder meer wethouder klimaat adaptatie groen. Hij zal het hotel namens de gemeente in ontvangst nemen, woensdagmiddag, 13 maart, 15.00 uur, Adres: Piet Mondriaanaan t.o. nr. 152 (nabij Brouwerstunnel). Heeft u tijd? Kom even langs!

Woensdag 13 maart en donderdag 14 maart: ‘De dagen van de Wagenwerkplaats’ .

Woensdag 19.30 Oude Magazijn, donderdag 19.30 GebouwCliniClowns      (Nabij het Centraal Ketelhuis!! – iedere geïnteresseerde is van harte welkom)

Woensdag 13 maart        Verkiezingsdebat Eemhuis 20.00 uur, inloop 19.30 Op 13 maart organiseert RTV Utrecht samen met de BDU (De Stad Amersfoort), De Stadsbron en Bibliotheek Eemland een lijsttrekkersdebat voor de regio Amersfoort. Dit doen we om de kiezer voor te bereiden op de Provinciale Statenverkiezingen. Het debat draait om twee grote thema’s: woningbouw en duurzaamheid. Momenteel zijn dit belangrijke thema’s in de hele regio: Amersfoort, Soest, Bunschoten, Leusden, Baarn, Eemnes en Woudenberg. De lijsttrekkers van de provinciale partijen zullen debatteren, maar ook het aanwezige publiek wordt aangemoedigd mee te doen. We hopen dat u als lokale politicus ook aanwezig zult zijn en uw stem laat horen. Waar: Bibliotheek Eemland in het Eemhuis Eemplein 71-77 3812 EA Amersfoort. Zie ook de vele nieuwe artikelen over de provincie, de stad en het Soesterkwartier op  www.destadsbron.nl                                                           

Donderdag 14 maart       Programma over de Wagenwerkplaats, met een aantal pitches. Inleiding (historie: Arriën Kruyt, duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats: Heino Abrahams. Plannen nieuwe energie: Timo Kruft; over het Groen op de Wagenwerkplaats en het water: Gijs van Valkenhoef, Algemene Visie Stationsgebieden Spoorwegen: Daan Klaase. Daarna paneldiscussie. En tot slot drankje, met zijn allen napraten en tevens muziek en talks van DJ Bugs B Bernard van Gellecom. U bent welkom!

Zaterdag 23 maart           Actie Schoon Soesterkwartier!!!!!!!!!!!!!

Op de nationale opschoondag zaterdag 23 maart as organiseert Schoon Soesterkwartier een actie in onze wijk. Buurtbewoners maken dan de plantsoentjes en straten lente klaar te, door het zwerfvuil op te ruimen.Vanaf 9:00 staan Roos en Claudine bij 50|50 (Emmauskerk) met prikkers, zakken, handschoenen, hesjes, koffie en limonade. Voor vragen of aanmeldingen SchoonSoesterkwartier@gmail.com                    

Herinnering!!!! Amersfoort is genomineerd voor BNG Bank erfgoedprijs

Degemeente die op de meest inspirerende manier met zijn erfgoed omgaat en een voorbeeld is voor andere gemeenten, ontvangt een bedrag van 25.000 euro. Daarnaast wordt een publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen krijgt. U wordt uitgenodigd om te stemmen!!!!!!

Tot en met 25 maart 2019 kunt u stemmen voor de publieksprijs.                                                                                      STEM OP AMERSFOORT

 

Save de kolenwasserij

      In België is een actie om de kolenwasserij van de Beringen Mijn te redden 

Help de mensen in België de kolenwasserij te redden.

Dit schreef ik naar de erfgoedorganisaties en individuele personen:

Het wordt stil. Zo heel incidenteel ontvang ik nog wel eens een bericht uit België. Ik herinner me dan meteen de strijd om “Warner Jenkinson” in Amersfoort, een strijd die nu inderdaad al bijna verloren is. In de voortgangswaanzin van onze tijd kijkt bijna niemand meer naar het verleden. De strijd om het behoud van bepaald industrieel erfgoed is immers bijna geheel verloren, alleen als een gebouw nog dient tot eer en glorie van nieuwe ontwikkelaars dan is er wel aandacht voor. Alleen als zo’n gebouw opgepoetst kan worden. Het is eigenlijk om je dood te schamen. Want natuurlijk eren we met die mooie oude gebouwen ook de generaties voor ons. De onderdrukten die in het zware arbeidsproces van de negentiende eeuw de kooltjes uit het vuur moesten halen. De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, een vereniging van mensen uit ons buurland stuurt niet voor niets ons deze noodkreet.

Als je deze oproep van mij herkent, neem dan de moeite om de oproep van onze buren te lezen. Haal deze keer niet machteloos je schouders op, maar sta op en reageer.

Met hartelijke groet, Joke Sickmann

Van: Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw [mailto:administratie@vvia.be]
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 3:00
Aan: Recipient list suppressed:
Onderwerp: Vraag om steun voor een bedreigd gebouw

Geachte Collega,

In 1994 werd de grote kolenwasserij van Beringen door de Vlaamse Overheid beschermd als monument, nadat de andere mijngebouwen reeds een jaar eerder beschermd waren.
Sedert 2009 wordt via een privaat-publieke samenwerking waarin dezelfde Vlaamse Overheid een belang van 50% heeft gewerkt aan herbestemming van deze mijn. Deze naamloze PPS-vennootschap ‘BE-Mine’ doet reeds sedert enkele jaren hardnekkige pogingen om de kolenwasserij, of minstens een groot deel daarvan te mogen slopen. Daartegen wordt ook al sedert jaren actie gevoerd.
In 2017 werd een eerste slopingsaanvraag ingediend zonder dat de bescherming opgeheven was, geweigerd door stadsbestuur van Beringen, vervolgens in maart 2018 in beroep toegestaan door de provincie Limburg, maar geschorst na een rechtsprocedure ingespannen door onze vereniging ism een aantal plaatselijke organisatie. Begin januari vorig jaar werd de kolenwasserij door Europa Nostra opgenomen in de shortlist van de 12 belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa. In september vorig jaar gaf de officiële Vlaamse monumentencommissie (de ‘Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed) naar aanleiding van een vraag van de minister een sterk gemotiveerd negatief advies over eventuele opheffing van de monumentenstatus, een advies dat de Minister zonder veel uitleg naast zich neerlegde. Eind december, net voor de eindejaarsvakantie, startte hij de procedure tot opheffing van de bescherming.

In het kader van deze opheffingsprocedure is echter een uitgebreid openbaar onderzoek nodig. Daarbij kan elkeen, burgers en verenigingen, uit Vlaanderen en ook uit anderen landen, zijn/haar bezwaar te kennen geven – zonder dat daarvan van een persoonlijk of ander belang moet getuigd worden. Met andere woorden ook erfgoedzorgers, erfgoedliefhebbers en verenigingen uit Nederland kunnen hun stem laten horen.

Mogen we jullie daarom vragen om de campagne voor het integraal behoud van de kolenwasserij van Beringen te steunen.
Dat kan door, in het kader van het openbaar onderzoek, een bezwaarschrift  tegen de opheffing van de bescherming te zenden aan het stadsbestuur van Beringen. Dat moet aangetekend gebeuren, of tegen afgiftebewijs, en uiterlijk op 19 maart arriveren.
Stuurt U dan ook een kopie (scan) naar <limburg@vvia.be> zodat onze provinciale afdeling kan opvolgen wat er met de bezwaarschriften gebeurt.
Meer informatie op
http://www.industrieelerfgoed.be/content/help-ons-de-kolenwasserij-beringen-mijn-te-redden

Omdat we niet weten hoe lang een aangetekende brief uit het buitenland onderweg blijft, hebben we een alternatieve procedure kunnen uitwerken. Daarbij bezorgt zendt U ons een PDF van Uw bezwaarschrift samen met een volmacht om Uw bezwaarschrift tegen afgiftebewijs in te dienen (“bij deze geef ik (geven wij) volmacht aan de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie om ons bezwaarschrift tegen afgiftebewijs bij de stad Beringen in te dienen”) , ofwel schrijft U bovenstaande tekst in handschrift op een uitprint die U inscant en doorstuurt.
Stuur Uw bezwaarschrift samen met de volmacht aan < erna.aerts@beringen.be> bij de stad Beringen en in cc.: aan onze Limburgse afdeling <limburg@vvia.be>
Wij zorgen dan wel voor een tijdige en juridisch correcte indiening

Alvast heel hartelijk dank
en zet ook vrienden, kennisssen, collegae aan om een officieel bezwaarschrift in te dienen. 

Joke Sickmann

 

 

 

.