Algemeen
Vanaf vrijdag 20 september 2019 is er aan de Dollardstraat Peuter- en Kleutergym. In de lessen gaan de kinderen onder professionele begeleiding o.a. balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen en gooien. Alles om de motorische en mentale ontwikkeling te stimuleren. Naast het bewegen en het sporten leren ze ook sociale vaardigheden zoals samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan.

De Lessen
De lessen duren ongeveer 45 minuten. Uw kind wordt gestimuleerd steeds een stapje verder te gaan. Er zal worden bijgestuurd op de specifieke aandachtspunten van uw kind. Iedere les wordt gestart met een vast onderdeel om vervolgens iedere keer weer andere dingen te leren. In naastgelegen schema is weergegeven welke onderdelen er allemaal aan bod komen in een seizoen.

Wanneer en waar
De lessen zijn iedere week op de vrijdagenmiddag, met uitzondering van de schoolvakanties. De 3+ lessen beginnen om 15:00 uur en de 4+ om 16:00 uur. Het gymmen is van 20 september 2019 t/m 19 juni 2020. De lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Dollardstraat. Een mooie ruime sportzaal met alle faciliteiten zoals omkleedruimte, toiletten en douches

Begeleiding
Op een groep van maximaal 20 kinderen lopen 3 begeleiders, zodat er volop aandacht is voor het individuele kind. De professionele begeleiding zal volgen welke vorderingen uw kind maakt op motorische, mentale en sociale vaardigheden. De begeleiding beschikt allemaal over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Diploma
De kinderen ontvangen aan het eind het ‘beweeg je vrij diploma 1 of 2’. Het seizoen wordt afgesloten met een diplomafeestje. Er zal geen ‘examen’ zijn maar een gezellige slotactiviteit waarin de kinderen aan ouders en familie kunnen laten zien wat ze allemaal beheersen.

Contributie
De contributie wordt in 4 gelijke termijn van € 35,= geïncasseerd. De incassomomenten zijn 15 oktober, 15 december, 15 februari en 15 mei. Mocht uw kind niet het gehele seizoen mee doen dan wordt afhankelijk van de opzegging de contributie bepaald.

Samenwerking
De gymlessen zijn een initiatief van BSlim, GGD, Indebuurt033, Buurtsportcoaches Amersfoort en AKV Soesterkwartier.

Wilt u uw kind inschrijven of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, .