P4131429Dinsdag 14 april.19.00 uur, plaats “De Raadszaal “gemeentehuis Amersfoort.

De bijna vollledig Raad is aanwezig als namens 75 verontrustte bewoners onderstaand “manifest”wordt voorgelezen.

Met name de bewoners die Burgerinitiatieven  zijn gestart en  in allerhande  projecten hun energie en tijd hebben gestoken, zijn de ondertekenaars van dit Manifest.

MANIFEST

Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld.

Onze mooie stad, waarin zoveel gebeurt waar we trots op zijn, dreigt in rap tempo te worden afgebroken. Voorzieningen die de leefbaarheid en de sociale samenhang overeind houden staan letterlijk in de (digitale) etalage van de uitverkoop, met als label het woord participatie. Zonder visie heeft het College een grabbelton neergezet waar de inwoners zich omheen mogen verdringen, met het risico elkaar daar te vertrappen. Maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven voelen zich in de hoek gedrukt en vechten voor hun lijfsbehoud. De chaos en paniek op het stadhuis lijkt inmiddels compleet. De ‘winst‘ van het onzinnige proces dat is bedacht om de bezuinigingsdiscussie ‘met de stad’ vorm te geven kent zo alleen maar verliezers.

P4131432Het werkelijke resultaat van de afgelopen zes weken is immers dat tot voor kort enthousiaste inwoners zich boos en verdrietig afkeren en de handdoek in de ring gooien. Veel mensen hebben het machteloze gevoel dat de gemeente een ‘verdeel & heers’-tactiek heeft toegepast en voelen zich ronduit bedonderd door deze schijndemocratie. Burgers voelen zich ook overvallen: hebben we niet een overheid die zorgvuldig en in overleg de koers hoort uit te zetten waarlangs belangrijke beslissingen die de hele gemeente aangaan transparant en in samenspraak met de inwoners worden genomen?

P4131434Maar nee, er is 60 miljoen aan voorstellen over de schutting gegooid, zonder enige richting en kaders. met als gevolg zo’n 2500 reacties waarvan niemand weet hoe die onderling gewogen zullen gaan worden. Ondertussen lijkt de vraag kunstig weggemoffeld hoe het allemaal zo ver is gekomen. Het gevoel bestaat dat “de gemeente de ellende heeft veroorzaakt en dat wij, burgers, nu de rotzooi mogen opruimen”. Want wie hebben er zitten slapen op het stadhuis dat we ineens zoveel miljoenen in het rood staan? Wie is er verantwoordelijk geweest voor het heen en weer schuiven van tekorten en het creatieve boekhouden om de werkelijkheid te verhullen?

De Provincie vindt dat Amersfoort er financieel gezien een rommeltje van heeft gemaakt. En de reactie op het stadhuis lijkt vooral te zijn dat ze het in het provinciehuis niet begrepen hebben. Waarom zijn eerdere waarschuwingen vanuit de Provincie niet ter harte genomen? Nu lijkt er maar één credo te klinken: we moeten zo snel mogelijk van het toezicht af. Alsof de werkelijk problemen, en de oorzaken daarvan, dan zijn opgelost! Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken. Maar misschien is het nog niet te laat. Daarom dit manifest.

Wij roepen het gemeentebestuur op om een forse pas op de plaats te maken.

P4131431• Wij willen dat de gemeenteraad afstapt van het voornemen om al op 2 juni te besluiten over de gewijzigde meerjarenbegroting. o Wij denken dat het preventief toezicht moet worden gezien als een kans in plaats van als een bedreiging. Een langere periode van toezicht levert immers ‘gratis’ advies op over hoe het beter kan. o Wij geloven dat de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk toeneemt als meer de tijd wordt genomen voor een kwalitatieve beoordeling van de alternatieven, vanuit vooropgestelde kaders en mét de stad. • Wij willen dat het College van B&W met de stad in gesprek gaat over een opnieuw in te richten proces waarlangs de bezuinigingsopdracht via de weg van een serieuze kerntakendiscussie vorm krijgt. o Wij willen dat wordt gezocht naar een werkwijze waarbij de inwoners niet tegen elkaar worden opgezet, maar juist uitgenodigd worden samen te werken. o Wij willen dat het College daarbij geen opdrachtgever, maar vooralsnog opdrachtnemers wordt van de stad. • Wij willen dat er een onafhankelijke enquête wordt gehouden naar de gang van zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente. o Wij geloven dat het noodzakelijk is om al snel lering te trekken van het verleden, om nieuwe miskleunen voor de toekomst te voorkomen. o Wij willen dat deze enquête onder leiding van inwoners van de stad wordt gehouden. Tenslotte Veel actieve en betrokken burgers van Amersfoort, al dan niet georganiseerd in burgerinitiatieven, zetten zich al lange tijd in voor bestuurlijke vernieuwing: een manier van werken waarbij stad en stadhuis samen vraagstukken oppakken en proberen te beantwoorden. Die ambitie, dat elan, heeft door de gebeurtenissen een meer dan forse knauw gekregen. It takes two to tango, maar het geloof dat de liefde van twee kanten komt nu het er echt toe doet is bij veel mensen verdwenen. We hebben zelfs signalen ontvangen dat verschillende actieve burgers zich op dit moment ernstig beraden op hun deelname aan lopende initiatieven in het kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. De bal ligt bij u. En ons dringende verzoek is: pak die bal op.

Onderstaande inwoners van de stad onderschrijven van harte dit pamflet: Jan Aalbers Esther Achttienribbe Erik Bax Ab van Beek Guido van Beek Nynke van Beem Michiel Berculo Willem Berghuis Lia Bouma Jan Breg Joke van Burgsteden Gerard Chel Annemiek de Crom Nelleke Dumoulin Nicole Esteje Oege Faber Jan Feikema Christel Hartkamp Peter Hartkamp Carla Hartog Mariëlle den Hartog Maartje ter Horst van Delden Dick Haver Droeze Liedewij Haver Droeze Edgar van Groningen Margriet GuiverFreeman Nienke van der Heide José Heideveld Margriet van der Heijden Hans van Helden Margreet van Hensbergen Wim Hermsen Nienke van Herwijnen Geurt Hilhorst Hanneke van den Hoek-Hesseling Riekje Hoffman Gea Hogenbirk Mieke Honingh Annemarth Idenburg Hans van Keken Wilma van Klooster Krijn Koetsveld Jan-Herman Koller Peter de Langen Paul Liklikuwata Cees van der Linden Vincent Linderhof Angela Manders Cornelis de Maijer Ben Nitrauw Roelie Norp Moniek Nusselein Ria Pasman Kees Quaadgras Ans Raven Ria Roelofs Anne-Marie Ruiter Marcel Sanders Mira Schirer-Majoor Joke Sickmann Raphael Smit Paul Struijk Theo Stubbé Peter van Swieten Jos Thomas Dick van de Velde Wilma Verburg Rob Vermazen Marie-Antoinette de Veth Wil Voorn Harry Vos Daan Vosskühler Eefke Wesdorp Lucas Wildervank Norbert van Zwetselaar

Redactioneel KvR/

Foto Ngie