Zaterdag 8 September is het Museumhuis in het Soesterkwartier geopend. Onder luid gejuich van het aanwezige publiek werd de opening een feit en kon iedereen een kijkje in de woning nemen. De inrichting is een mooie verzameling van spullen uit die tijd, met een beetje fantasie kun je inleven in de vroegere tijden waarin rust zeer opvallend is.