Het college van b en w laat isolerende maatregelen aanbrengen aan het huidige gebouw van Hosanna aan de Puntenburgerlaan waardoor de muziekvereniging aan de geluidsnormen kan voldoen voor zowel onversterkte als versterkte muziek. Het isoleren van het gebouw kost 100.000 euro en wordt betaald vanuit het planschadebudget. Er komen geen extra parkeerplaatsen omdat er volgens het college in de nabije omgeving kan worden geparkeerd.
Doordat er 12 jaar geleden een bestemmingsplan is gemaakt dat de bouw van appartementen mogelijk maakte tegenover het gebouw van Hosanna is de muziekvereniging in de problemen geraakt. De vereniging had geen planschadeclaim ingediend en daar is het nu te laat voor. Volgens het college is de gemeente formeel niet aansprakelijk voor de ontstane situatie. ,,Er is ‘slechts’ sprake van een morele verantwoordelijkheid”, schrijven B en W.
De muziekvereniging dreigde de dupe te worden van de komst van het nieuwe appartementencomplex aan de Amsterdamseweg omdat er maatregelen genomen moesten worden om mogelijke geluidsoverlast door de muziekvereniging tegen te gaan. Hosanna is een muziekvereniging die sinds december 1972 is gevestigd aan de Puntenburgerlaan 402 en momenteel circa 60 leden heeft. Het gebouw is in eigendom van de muziekvereniging en de gemeente is eigenaar van de grond. Zij verpacht dit aan de muziekvereniging voor circa €400,- per jaar. Hosanna oefent vier avonden in de week van 18.00 tot 22.00 in het gebouw. Eén avond in de week wordt het gebouw verhuurd aan een accordeonvereniging. Het gebouw van Hosanna voldoet in zijn huidige staat niet aan de geluidsgrenswaarden.
Ook waren er door de komst van de appartementen parkeerproblemen ontstaan. De leden van Hosanna maken voornamelijk gebruik van het openbare parkeerterrein bij hun gebouw. Omdat zij vaak (grote) instrumenten meenemen, is een parkeerterrein naast de deur erg praktisch. Bij de bouw van de appartementen is het openbare parkeerterrein heringericht met extra parkeerplaatsen, zodat aan de parkeernorm van 0,2 pp/woning kon worden voldaan. Dat terrein wordt nu dus niet alleen meer door Hosanna gebruikt, maar ook door bewoners/bezoekers van de appartementen. Die gewijzigde parkeersituatie betekent voor de bezoekers van Hosanna dat niet altijd meer een parkeerplaats bij de ingang beschikbaar is. Het college van b en w wijst erop dat er in de directe omgeving wel parkeerplaatsen beschikbaar zijn. ,,Daarnaast is er voldoende ruimte om grote instrumenten te kunnen laden en lossen, zonder dat er geparkeerd moet worden.”
Een andere mogelijkheid was het verplaatsen van Hosanna naar een andere locatie. De muziekvereniging heeft aangegeven het liefst op deze plek te blijven maar toonde zich ook bereid om zich elders in Amersfoort te vestigen. Op voorwaarde dat ze er dan qua grootte niet op achteruit zou gaan en dat het gebouw in hun eigendom komt. Het college van B en W kiest hier niet voor. De kosten zijn vele malen hoger dan de kosten die gepaard gaan met isolatie van het huidige pand.

Bron: Stad Amersfoort, John Spijkerman