Hierbij ontvangt langs digitale weg een uitnodiging om tijdens de komende Open Monumentendagen 8 en 9 september en kijkje te komen nemen in de nieuwe Museumwoning, St. Bonifaciusstraat 61.

U bent van harte welkom.

Wijkmuseum Soesterkwartier heeft nog meer mooie plannen,  u ontvangt daarover binnen enkele weken nog een bericht.

Uitnodiging OMD