Zaterdag 8 September, Open Monumentendag ook bij De WAR aan de Geldersestraat 6. Bij de koffie/picknick-tafel- nu ingericht als informatietafel – zit Joke Sickmann. Joke is zeker bereidt om aanvullende informatie te geven over de geschiedenis en tot op de dag van vandaag te updaten.

De fabriek werd gebouwd tussen 1881 en 1883, ontwerp in neorenaissance stijl en was ontworpen door Salm. In die tijd stond de fabriek ver van het bewoonde gebied vanwege het brandgevaar (in die tijd zat er geen brandweerkazerne op “twee keer vallen” afstand). De Stoomluciferfabriek is maar zo’n 4 jaar (1883 – 1887) in gebruik geweest voor de productie van lucifers.

In 1887 werd er een kleurstoffenfabriek in gevestigd. De fabriek heeft vanaf die tijd meerdere naams- en functiewijzigingen gehad, zie de geschiedenislijst

Bron: Wikipedia

Geschiedenis

Nadat inmiddels het pand jaren in gebruik is geweest door De WAR staat er nu een grote verandering voor de deur, Rovase B.V. is de nieuwe eigenaar van de panden. Mede door achterstallig onderhoud aan de bouwwerken doemt daarmee de vraag op of er bouwwerken blijven bestaan die de volgende Open Monumentendag halen.

Monumentale items zijn er nu nog te zien, zelfs een verplaatsbare extra. Daarnaast werdt er nog “ge-repair-ed”, en was het nieuwe mobiele voertuig van radio Inconsequensa op het terrein voor een uitzending. Zo bleef het een levendig terrein temidden van de verwaarloosde monumenten.

Nu scharrelen de kippen nog rond het pand, de sloop/ verbouw/ nieuwbouw zal maken dat de kippen eieren kiezen voor hun geld, en anders hun verzorgers wel.

De tijd zal het leren…..

Sfeerimpressie en foto’s: Nel Groenendijk