Dinsdag 18 Juni, Op de Vide, in het stadhuis buigt men zich over de plannen van de gebruikers,  die op een of andere manier samenhangen met het Wagenwerkplaats-terrein. Zoals daar zijn; Masterplan Wagenwerkplaats, Het Soesterhof, Samenwerkplaats, Het Groene spoor, Per Expressie, en de Verkeerstuin

De tekeningen worden bestudeert, en maquettes/ schaalmodellen bekeken en besproken. Vragen worden gesteld en zo goed mogelijk beantwoord. Een kleine sfeerimpressie kunt u hier zien.

De Samenwerkplaats 2.0

Voor een aantal gebouwen biedt de Wagenwerkplaats in de toekomst geen ruimte meer. In het Masterplan zijn de gebouwen van de huidige Laswerkplaats, Per Expressie, Verkeerstuin en Samenwerkplaats niet ingetekend. Juist op deze plaatsen hebben zich in de afgelopen 10-20 jaar mooie initiatieven ontwikkeld, die levensvatbaar zijn en voor de wijk en stad een grote toegevoegde waarde hebben. Deze initiatieven hebben de koppen bij elkaar gestoken en daar is het niet bij gebleven. Een mooi plan bloeide op, welke nu bekend staat als de Samenwerkplaats 2.0.

De Samenwerkplaats zal, als alles gaat lukken, komen op de plek van het huidige DLC restaurant. Het wordt een multifunctioneel gebouw dat betaalbare huisvesting biedt voor sociale, culturele en maatschappelijke functies. We zien voor ons een broedplaats, met ruimtes waar goed wordt samengewerkt en ruimtes die gedurende de dag telkens door andere wordt benut. Zo blijven de anders zo kostbare vierkante meters ook betaalbaar. In de Samenwerkplaats vinden verrassende ontmoetingen plaats tussen jongeren uit de wijk, tussen kinderen uit de wijk, hun ouders en opvoeders, kunstenaars, social entrepreneurs. De Samenwerkplaats 2.0 is ook de plek waar alle ruimte is voor innovatie en experiment. Een nieuw gebouwd rafelrandje van de Wagenwerkplaats.

Voor meer informatie: www.samenwerkplaats.nl

Foto’s Nel Groenendijk