Deze eenvoudige nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is geboren uit de behoefte om mededelingen te verspreiden over wat er gebeurt in Amersfoort tussen Spoor en Eem. (En soms ook over iets dat over de grens gaat.

18 juni 21.00-21.30 uur       Masterplan Wagenwerkplaats op het Plein  (Vide Stadhuis)

De NS wil de Wagenwerkplaats (hierna; WWP) graag ontwikkelen tot een stedelijke wijk waarin gewoond en gewerkt kan worden. Zij hebben daarom in de afgelopen jaren intensief samen gewerkt met de gemeente, omwonenden, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden aan de planvorming voor het gebied WWP. In het Masterplan WWP 2019 zijn de doelstellingen en ambities voor de WWP ruimtelijk en functioneel verwerkt. Het project is omvangrijk en complex omdat het een spoorgebied is met een rijk verleden. Daarom is het goed dat de raadsleden inhoudelijke vragen kunnen stellen over het gebied en het plan en lokale partijen zich kunnen presenteren over hun plannen. Doel Informatie uitwisseling over het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 welke op 25 juni a.s. tijdens De Ronde besproken gaat worden. (Zie ook bij 25 juni)

20 juni 13.30 – 14.30 uur   Het busje komt zo – Bij Bosshardt 

Emmaüskerk – Op 20 juni gaan we weer verder brainstormen over het busvervoer in het Soesterkwartier. Komt u ook even langs? 

20 juni middag           Repaircafé – ook Bij Bosshardt 

21 juni 16.00 uur       Wijkmuseum – lezing over en kennismaken met Corneliuskerk Rector Stephan Bakker, stichter en pastoor van de Orthodoxe Parochie Amersfoort, komt op vrijdag 21 juni vanaf 16.00 uur in de Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 bijzonderheden over diens geloofsgemeenschap vertellen. Hierbij komen onder meer de geschiedenis van de Russisch-orthodoxe kerk in het algemeen en die in Nederland in het bijzonder ter sprake. De Amersfoortse parochie is sinds 2014 in (een gedeelte van) de voormalige Sint Henricuskerk aan de naburige Matthias Withoosstraat gevestigd. Het kerkgebouw is gewijd aan de heilige Cornelius de Honderdman, een Romeins militair die aan het begin van onze jaartelling leefde. Hij wordt beschouwd als één van de eerste niet-joden die christen werd. Aansluitend aan de lezing lopen de bezoekers van de Thema-kamer naar het kerkgebouw waar onder meer de voor deze geloofsgemeenschap kenmerkende iconostase (achterwand met heiligenportretten) kan worden bewonderd en de bijeenkomst officieel wordt afgesloten. De voordracht en de rondleiding zijn gratis toegankelijk. Vrijwillige bijdragen blijven welkom. Wijkmuseum, St. Bonifaciusstraat 61 

21 juni 19.30 uur       Bent u geïnteresseerd in Meet je Stad?  Kom vrijdagavond naar de meeting  in de War. Zie ook de link naar de Nieuwsbrief van Meet je Stad (30 juni) 

 

22 juni                                        Energie kijken in de wijken:                                     http://www.amersfoort.nl/klimaattour

 

22 juni                          

                                       Energie kijken in de wijken:

Ø  Neonweg 30 De Isselt

Ø  Asterstraat 7 Soesterkwartier

Ø  Primulastraat 23 Soesterkwartier

Ø  Hunzestraat 7 Soesterkwartier

Ø  Merwedestraat 42 Soesterkwartier

 

22 juni 10.00-17.00 uur

De Antiquarische Boekenmarkt bij Kringloopcentrum Amersfoort Bent u een liefhebber van oud of antiek leesmateriaal? Bij het kringloopcentrum is de afgelopen tijd een bijzondere verzameling ontstaan van verschillende  oude/antieke boeken. Daarom organiseert Kringloopcentrum Amersfoort op zaterdag 22 juni van 10:00 tot 17:00 een Antiquarische Boekenmarktaan de Zwaaikom 21 in Amersfoort!

 

Tijdens deze boekenmarkt wordt er een mooie collectie oude boeken beschikbaar gemaakt. U kunt er antieke en vintage boeken vinden (van voor 1900) binnen de categorieën: geschiedenis, kunst, biologie & literatuur. Daarnaast zijn er nostalgische kinderboeken uit de vorige eeuw tot en met de jaren 60/70 te vinden. Naast de oude boeken wordt er ook een extra collectie kunstboeken beschikbaar gemaakt die niet uitsluitend uit antieke of vintage boeken bestaat maar ook hedendaags materiaal bevat. .

 25 juni                            Ronde Stadhuis Masterplan Wagenwerkplaats – meer over dit onderwerp  in de volgende uitgave van de Nieuwsbrief. 

                                       Bent u benieuwd naar alle informatie – volg de link. 

Voor het masterplan, en ook de reactienota en alle overige belangrijke informatie, zie:https://www.amersfoort.nl/project/gebiedsontwikkeling-wagenwerkplaats.htm

  

30 juni                               https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/de-groene-dag      

                             30 juni       

                                       Nieuwsbrief van MEET JE STAD    

 

                                                   http://meetjestad.net/wiki/nl/Nieuwsbrief/id5d066835cf183                 

 

1 t/m 5 juli                   Kruispunt Soesterweg – Violenstraat afgesloten van 1 t/m 5 juli

Vanwege de aanleg van de riolering van de Soesterhof op de Wagenwerkplaats wordt het kruispunt Soesterweg – Violenstraat een kleine week helemaal afgesloten. Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli 2019 is er geen verkeer mogelijk vanaf de Violenstraat naar de Soesterweg en over de Soesterweg via het kruispunt.

 

2 juli                              Bijeenkomst Groengordel        Nader bericht volgt. . . . .                                                           

 

7 juli                              Struinen in de Tuinen                      https://www.struinenindetuinen.nl/amersfoort 

 

 

http://www.destadsbron.nl/nl/Groen_inde_wijk 

Over de Groengordel gesproken

Groen in de wijk

door Joke Sickmann – 30 november 2018

Vraag eens aan een Soesterkwartierder of hij iets zou willen vertellen over de geschiedenis van het Plantsoen. De kans is groot dat je dan een bijzonder verhaal krijgt voorgeschoteld. Dat het gebied zoals we dat nu kennen als ‘de Groengordel’ indertijd als Plantsoen is aangelegd. Dat het in de jaren ’30 een project was van de werkverschaffing. Als je werkeloos was, kon je je aanmelden en met behoud van je vroegere loon meewerken bij de aanleg van het Plantsoen

 

Joke Sickmann