Wij nodigen u van harte uit om op donderdagmiddag 11 april zich te laten informeren over waar de Stichting Vrienden van de Eemhaven precies voor staat en om de onthulling van de oliemolen plaquette bij te wonen.

Middagprogramma donderdag 11 april:
15.00 – 16.00 uur SVE-informatiemarkt (Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100)
16.00 uur officiële programma; onthulling Oliemolen plaquette (Zandfoort a/d Eem, Eemlaan 100)
Aansluitend borrel. – 17.30 uur einde programma.

Svp aanmelden via secretaris@stichtingvriendenvandeeemhaven.nl in verband met de catering.

SVE-informatiemarkt
SVE wil haar doelstelling onder de aandacht brengen en komt graag in gesprek met
geïnteresseerden in de Eemhaven.
Onthulling Oliemolen plaquette

Op donderdag 11 april aanstaande staan wij stil bij de vroegere Oliemolen “De rijzende Zon”. 11
April 1940 is de datum waarop het gebouw, waar de stellingmolen tot omstreeks 1870 op stond,
instortte. Zoals waarschijnlijk bekend is de SVE ontstaan uit de wens die historische Oliemolen te
laten herbouwen. Precies op de plek waar deze heeft gestaan, namelijk de locatie aan het
Eemplein waar nu het appartementencomplex Eemerald gebouwd wordt.

Om toch een blijvende herinnering en informatiepunt voor de inwoners en bezoekers van
Amersfoort te realiseren nam de SVE het initiatief om een plaquette te laten maken van de
voormalige Oliemolen. Wij zijn dankbaar dat door diverse donaties in geld en natura op 11 april de
plaquette onthuld gaat worden. De plaquette zal tot de zomer van 2021 een nog nader te bepalen
plek krijgen die openbaar toegankelijk is. Vanaf de zomer van 2021 zal het kunstwerk een
definitieve plek krijgen in het nog te realiseren plantsoen hoek Kleine Koppel en Eemlaan.

Het ontwerp en de plaquette zijn gemaakt door Thijs Trompert en Frans Ottink.

Mede mogelijk gemaakt door Zandfoort a/d Eem, ATM model Arts, de Letterpers, Studio Zand, Ovade, gemeente Amersfoort, SchipperBosch,
Latei, Heilijgers, familie Chr. & M.H.E. Maas Geesteranus-Bronsgeest
Het ontstaan van de Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE)
In juni 2014 werd het plan voor de herbouw van de ‘Oliemolen de Rijzende Zon’ in combinatie met
een vergroening van het Eemplein door een prachtig ontwerp van architect Marco Tavenier voor
het eerst gepresenteerd. Om de kwaliteit van de herbouw te waarborgen waren Flip van de Burgt
https://vandeburgtenstrooij.nl/ en Kees Sars http://sarshoutbouw.nl/.

 

Helaas kreeg het plan in de raad geen meerderheid om
verder uitgewerkt te kunnen worden. Gekozen werd voor
volumebouw en iconische architectuur met veel
woningen. Hierdoor ontstond er discussie over de
(schaduw-)effecten op de leefbaarheid en gedane
investeringen in de verlevendiging van de Eemhaven.
Deze ontwikkelingen hebben een groep betrokken
Amersfoorters op de been gebracht waaruit in 2015 de
Stichting Vrienden van de Eemhaven is opgericht.

Doelstellingen SVE
De SVE heeft als doel de historische, economische en duurzame waarden van het
Eemhavenkwartier te behouden en te versterken waarbij de leefbaarheid en de schaal van de
menselijke maat voelbaar is. De SVE beziet daarbij de Eemhaven in haar grotere context, vanaf
Havik tot en met de Kop van de Isselt. De SVE pleit voor coöperatieve gebiedsontwikkelingen en
het met elkaar plannen maken via een open transparant proces. Een motto van de SVE is ‘bekijk
het eens vanaf het water’.
Begin maart heeft het college een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor de ontwikkeling
van het gebied ‘Langs Spoor en Eem’. Bij de participatie en inspraak daarover ziet de SVE daarin
een flinke rol voor zichzelf weggelegd. Met de insteek om de ontwikkeling van dit uitgebreide
gebied ook te beschouwen vanaf het water en de consequenties voor de recreatie en
cultuurhistorie onder de aandacht te blijven brengen.
Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Vrienden van de Eemhaven

Zie hiervoor de uitnodiging in de bijlage!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Laurens Olieman

Stichting Vrienden van de Eemhaven
Kleine Koppel 14
3812 PH Amersfoort
T 06 49759175