Donderdag 11 April, Vanaf 15.00 uur verzameld een groep mensen zich in de zandbak tussen Zandfoort aan de Eem en de gehalveerde boot langs de Kleine Koppel. Een informatiemartk, is onderdeel van het programma dat de Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) deze middag presenteerde.

Informatie, kon men krijgen op de “markt” die “iets” kleiner was dan van een markt verwacht mag worden, maar mogelijk is daar “een knipoog” gemist?! Duidelijk was de informatie werd voorzien van een welkom kopje koffie, thee of chocolademelk, met de bij dit evenement behorende “molen speculaas”.

Het herrijzen van Oliemolen ‘De Rijzende Zon’

Middagprogramma donderdag 11 april

15.00 uur SVE informatiemarkt (Zandfoort a/d Eem)

16.00 uur Officiële programma: onthulling Oliemolen plaquette

16:15 uur Aansluitend borrel (Zandfoort a/d Eem)

17.30 uur Einde programma

Om vier uur nam Francis Hazekamp de microfoon ter hand zodat men de informatie en het verloop goed kon verstaan. Hierna ging de microfoon, tussentijds terugkerend naar Francis, van de een naar de ander en werd het verhaal vanaf de geschiedenis van de Oliemolen, tot aan de makers van de Plaquette, – en alles wat daartussen aan proces/ ondernomen is inzake herbouw poging –  verteld.

Hoe ontstond de Stichting Vrienden van de Eemhaven?

In juni 2014 werd het plan voor de herbouw van een stellingoliemolen de “Oliemolen” – ook bekend onder de naam ‘De Rijzende Zon’ – aan de Eemhaven in Amersfoort voor het eerst gepresenteerd. Vanuit de politiek werd er – gemengd – positief gereageerd.

Omdat de plek – Blok 3 aan het Eemhavenplein – een zeer hoge financiële boekwaarde had, was er wel scepsis. Het advies was om een voorlopige kosten begroting te maken.

In januari 2015 werd het uitgewerkte plan gepresenteerd bij de toenmalige wethouder*. Maar voordat de financiële kant verduidelijkt kon worden werd al duidelijke gemaakt dat het plan planologisch niet haalbaar zou zijn. De wethouder* was planoloog en zijn agenda richtte zich vooral op grootstedelijke hoogbouw en stedelijke verdichting. Een geheel andere visie.

In februari 2015, dus een maand later, werd het plan bij de plaatselijk stamtafel de ‘Keientrekkers’ gepresenteerd. Jan van ’t Hof schreef hierna een pleidooi voor de herbouw van de molen, die hij vervolgens inbracht als officieel burger initiatief. Uiteindelijk resulteerde dit in een raadsbijeenkomst. Helaas kreeg het plan in de raad geen meerderheid om verder uitgewerkt te kunnen worden.

Toen werd in april 2015 het ambitiedocument ‘De Nieuwe Stad’ door de raad aangenomen. Hierdoor werden bouwhoogtes tot 30 meter ook direct aan de Eemhaven mogelijk gemaakt.

Deze ontwikkelingen hebben een betrokken groep Amersfoorters op de been gebracht. Zij hadden – en hebben nog steeds – een andere visie voor dit eeuwenoude havengebied. De droom die hen voor ogen stond was een geheel andere invulling van ‘Blok 3’ aan het Eemhavenplein dan een appartementencomplex.

De groep zag zich daarom genoodzaakt om zich te verenigen en een stichting – Stichting Vrienden van de Eemhaven – op te richten om deze visie verder uit te dragen. Uiteraard doen zij deze werkzaamheden geheel onbezoldigd.

* Het betreft hier de wethouder P. van den Berg. Van den Berg heeft Amersfoort inmiddels verlaten en is als gedeputeerde, namens D66, geïnstalleerd in de provincie Utrecht.

Bron: SVE

Voordat de Plaquette onthuld werd, werd er al een tipje van de “denkbeeldige” sluier opgelicht, door Roanne Waldendorp van Ontwerpgroep Lale. Ook de achterkant van het “monument ter nagedachtenis” is het bekijken waard. Het werd al bijna spannend…. De nieuwsgierigheid werd groter en groter. (De hele fotoreportage van de onthulling, is onderaan dit artikel te vinden)

Laurens Olieman, verhaalde de Oliemannen die betrokken zijn geweest bij de vroegere molen en het gebouw dat er daarna tot 1940 stond. Ook vertelde hij een leuk “weetje”, namelijk om een idee te krijgen van hoe hoog de Molenwiek reikte, kijkt u naar de kop van de hijskraan die er nu in de bouwput staat, zo hoog was de reikwijdte van de wieken.

Ruud Luchtenveld, de voorzitter van SVE en voormalig Raads-, en Kamerlid vertelde over het politieke proces door de jaren heen, waarna het tijd werd richting de onthulling te gaan.

De beide Kunstenaars, Frans Ottink en de, op deze dag jarige Thijs Trompert waren inmiddels ook aanwezig.

De spanning liep op…. Wethouder Fatma Koşer Kaya zou de onthullingsceremonie doen maar wilde dat niet alleen, de beide junioren Olieman werden verzocht te helpen. Graag gaven zij als jongsten onder de aanwezigen gehoor aan die oproep.

De doek werd naar voren weggetrokken en het applaus steeg bij wijze van ontlading van de spanning, op. Door het aanwezige publiek moets nog even geduld opgebracht worden voordat ze ook de door Roanne Waldendorp vormgegeven achterkant konden bekijken.

Eerst was het nog tijd voor een klein presentje aan de Wethouder, de eerste – ambachtelijk gedrukte – kaart van de Oliemolen. En er was nog een even toepasselijk presentje voor de Wethouder, een groot pak Molenspeculaas. Een gegrinnik steeg op uit het aanwezige publiek.

Na nog de mededeling dat er binnen een consumptie genoten kon worden, kon men vrijelijk de plaquette van dichtbij en van voor en achteren bewonderen.

Dezelfde avond is de Plaquette verhuist naar het twee jaar durend onderkomen: KAdECafé, alwaar het te bezichtigen is tijdens openingstijden. Dit, in afwachting van de nieuwbouw op de hoek Eemlaan – Kleine Koppel in het nog te realiseren plantsoen. Op de plek waar de Oliemolen stond wordt nu gebouwd aan wooncomplex Eemerald

Thijs Trompert, ook namens onze redactie van harte gefeliciteerd!

Sfeerimpressie en fotoreportage: Nel Groenendijk