Op maandag 29 januari start Jan Carel van Dijk met zijn lezingenreeks over de spoorgeschiedenis van Amersfoort. De lezingen vinden plaats in de vier Huiskamerbibliotheken van Amersfoort, te weten de Amerhorst, de Koperhorst, de Liendert en Nijenstede. Ook wijkbewoners zijn van harte welkom om de lezingen gratis bij te wonen. De andere lezingen vinden plaats in februari.

In 1839 kwam de eerste treinverbinding in Nederland tot stand tussen Amsterdam en Haarlem. Hoe en wanneer Amersfoort steeds meer deel ging uitmaken van een landelijk spoorwegnet wordt aan de hand van mooie en vooral ook nostalgische illustraties toegelicht door Jan Carel van Dijk.

Data lezingen
De lezingen vinden plaats in de vier Huiskamerbibliotheken. De eerste lezing vindt plaats op maandag 29 januari in Nijenstede om 10.15 uur. De tweede lezing is op vrijdag 2 februari in de Koperhorst om 10.15 uur. Op woensdag 7 februari geeft Van Dijk om 10.30 uur zijn derde lezing in de Liendert en op maandag 12 februari om 15.00 uur de vierde in de Amerhorst. Aanmelden voor de lezingen is niet nodig.

Eemhuis.