zaterdag 20 januari 11.00-16.00 uur Wijkmuseum Soesterkwartier Thema-kamer Wijkmuseum wordt opgeknapt .

De Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort krijgt in de maand februari een opknapbeurt. In verband daarmee is het museum vanaf zaterdag 3 februari drie weken dicht. Op zaterdag 3 maart wordt deel 2 van de succesvolle expositie expositie ‘Hoe creatief is het Soesterkwartier (en naaste omgeving) ‘ geopend. .

zondag 21 januari 14.00-16.00 uur Verkeerstuin Wagenwerkplaats

dinsdag 23 januari vanaf 19.00 uur Diverse rondetafelgesprekken van de gemeenteraad op het Stadhuis over o.a.

1. 19.00 uur Molendijkzaal: Fietsparkeren station

2. 20.00 uur Molendijkzaal: Hoogbouwvisie

3. 20.00 uur Raadzaal Beleidsevaluatie Bestuurlijke Ontwikkeling

Ad Hoogbouwvisie: Tijdens dit rondetafelgesprek zal Bart Reuser van bureau Next Architects een inleidende presentatie geven over het thema hoogbouw in het algemeen en specifiek hoogbouw in Amersfoort. Tevens zijn Wouter Veldhuis van Must (stedebouwkundig bureau), Peter de Langen (SGLA) en Theo Miltenburg (o.a. Vrienden van De Kamp) uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

Ad Beleidsevaluatie Bestuurlijke ontwikkeling, eerste rondetafelgesprek

Doel van deze eerste Ronde is met raadsleden, inwoners, ambtenaren en bestuur terugkijken op de afgelopen jaren van Bestuurlijke Ontwikkeling (ervaringen, lessen). Daarna is er een gesprek over een aantal voorbeelden van Bestuurlijke Ontwikkeling (Refill, de Broedplaatsen, Initiatiefvoorstel Leusderweg en de Groenvisie).

donderdag 25 januari 15.00-17.00 uur Première Film HERBESTEMMING ONBEKEND in FLUOR Café, Nieuwe Stad

De film zal worden vertoond met aansluitend een nagesprek met de documentairemakers én sleutelspelers uit De Nieuwe Stad en de gebieden in de film.. Wil je aanwezig zijn bij de première? Meld je aan via info@ggtv.nl

vrijdag 26 januari 20.00 uur Weltschmerz in het Spullenlab van de War, Geldersestraat 6 Cabaretduo Anne & Lisa – try out

zaterdag 27 januari 19.30-22.30 uur In Flanders Fields, uitvoering in het Leerhotel – Het Klooster

https://www.wilskracht-amersfoort.nl/activiteit/in-flanders-fields/ (kaarten bestellen!)

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

Het is maar hoe je het bekijkt………

Opmaat naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 https://amersfoortkiest.nl

De Gemeente Amersfoort neemt het thema duurzaamheid weliswaar serieus, maar de hoeveelheid werk wordt onderschat. Dat zeggen Marjolein Demmers en Fokke de Jong in een programma van AmersfoortKiest. Beide geïnterviewden zijn ‘duurzaamheidsambassadeur’ en betrokken bij het Soesterkwartier.

06-01-2018 ©Gerard Oonk/AmersfoortKiest Fotoverslag opening Politieke Huiskamer

MARJOLEIN DEMMERS EN FOKKE DE JONG (DUURZAAMHEIDSAMBASSADEURS)

Zie en beluister het interview: https://amersfoortkiest.nl/ambitie-duurzaamheid-wordt-onderschat/

Marjolein Demmers

Marjolein Demmers is directeur van De Groene Zaak, een vereniging van ondernemers voor een duurzame economie. Daarnaast is zij lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Tot eind 2015 was zij director corporate responsibility bij Royal HaskoningDHV. Na de fusie van DHV en Royal Haskoning heeft zij binnen het internationale bedrijf stevig ingezet op de koers naar een duurzame samenleving.

Fokke de Jong

Fokke de Jong is Internet and Project Manager Climate and Water, Wageningen Environmental Research (Alterra) en voorzitter van de vereniging Duurzaam Soesterkwartier.

De Jong gebruikt een metafoor om de omvang van het werk aan de duurzaamheidsambitie duidelijk te maken. Hij zegt: “We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan druppeltjes en die vormen nu een plas. Het is de bedoeling dat we een container gaan vullen en dat gaat nog heel veel tijd kosten. Het gaat echt niet vanzelf.”

Duurzaamheid is een wereldwijde zorg en punt van aandacht, maar is dat ook een Amersfoorts aangelegenheid? Wat moet er gebeuren om in 2030 CO2 neutraal te zijn als gemeente? Een ambitie gedragen door de complete gemeenteraad, maar 2030… dat is al over 12 jaar. Redden we dat wel?

**********************************************

Duurzaamheidsvisie 2015 – 2050 Wagenwerkplaats Amersfoort Acht werksporen voor lokaal innoveren en samenwerken

http://wagenwerkplaats.eu/wp-content/uploads/2015/03/Duurzaamheidsvisie-final.pdf

Deze visie is in 2015 overhandigd aan de Gemeenteraad van Amersfoort

Citaat spoor 8 uit de Duurzaamheidsvisie wagenwerkplaats:

Betrokkenheid Werkspoor 8 Rangeren op werkspoor 8 – dat is Schakelen tussen het bekende en het onbekende.

Wat de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats bijzonder maakt is vooral de manier waarop verschillende betrokken partijen steeds weer opnieuw met elkaar in gesprek gaan om te bepalen wat de volgende stap is.

Zo heeft jaren de ‘Kleine Regie Groep’ het platform gemaakt waar burgerinitiatieven, gemeente, overheden, ondernemers en NS Stations samen konden onderzoeken waar en hoe ze elkaar konden ondersteunen. Voor het in Nederland een begrip werd, was de Wagenwerkplaats al de plek waar organische gebiedsontwikkeling toegepast werd.

In de praktijk werkt het zo. Iemand heeft een droom, een passie en krijgt de gedachte dat de Wagenwerkplaats misschien de plek is die gaat helpen de droom waar te maken. Je loopt dan dus ‘je eigen spoor’. Maar je weet ook, dat je anderen nodig hebt om de droom waar te maken. En dan begint het rangeren. Welke andere sporen lopen er al? En waar gaan die naar toe? Wie gebruiken die andere sporen en is het aantrekkelijk om hen uit te nodigen op jouw spoor? En wanneer is jouw spoor aantrekkelijk voor hen? [….]

Een Wijkontwikkelingsbedrijf Wagenwerkplaats (WOW) – droom of toch werkelijkheid?

“We denken dat dit het beste kan gebeuren in de context van een ontwikkelingsbedrijf dat met input van de stakeholders een actieve rol gaat spelen in het realiseren van de doelstellingen in de duurzaamheidsvisie. Een bedrijf dat streeft naar een florerend gebied voor Amersfoort en Nederland. Het Wijkontwikkelingsbedrijf Wagenwerkplaats (WOW) wordt in deze visie de hoeder en aanjager van de duurzaamheidsvisie. Zij legt verbindingen en zorgt voor sociale samenhang tussen de betrokken partijen: NS, gemeente, eigenaren, huurders, gebruikers en omwonenden. Het WOW is zelf gevestigd op de Wagenwerkplaats en creëert en beheert het gebied volgens de duurzaamheidsvisie, het masterplan en het bestemmingsplan. Voor de ontwikkeling van de gehele Wagen werkplaats zullen grote en kleine investeringen worden geïnitieerd door het WOW. Het WOW kiest daarbij voor bottom-up benaderingen die de afgelopen jaren ook succesvol zijn gebleken. Investeringsprocessen worden begeleid door de WOW, maar uitgevoerd door verschillende multi stakeholder projectgroepen en lokale samenwerkingsverbanden. Op deze manier worden collectieve voorzieningen en diensten ontwikkeld en georganiseerd op een wijze die aansluit bij de wensen en ideeën van alle betrokken partijen. Een sociaal, democratisch en 25 Werkspoor 1 De Wagenwerkplaats smeedt bedreigingen in de omgeving om tot kansen economisch gezonde Wagenwerkplaats is uitgangspunt en resultaat. Doordat het WOW ook de beheertaken van de NS overneemt is ze voor alle gebruikers op het terrein ook dagelijks het aanspreekpunt voor de uitvoering van bestaande en toekomstige diensten in de groene ruimte, beveiliging, schoonmaak of onderhoud. De vorm die gekozen wordt is die van een stichting, met daaronder een uitvoerende projectorganisatie. “

Logo Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

 

Joke Sickmann