dinsdag 16 januari | Buurtcafé Soesterkwartier, in De Nieuwe Sleutel, vanaf 19.30 uur. 

donderdag 18 januari  

Bent u/voelt u zich belanghebbende bij De Nieuwe Stad? 

( Zie meer: http://www.denieuwestad.nl/agenda/informatieavond-ambitiedocument) 

INFORMATIEAVOND AMBITIEDOCUMENT

Het voormalig Oliemolenkwartier in Amersfoort wordt getransformeerd tot De Nieuwe Stad. In de afgelopen tijd zijn de ideeën over de ambities van het gebied op sommige punten veranderd. Daarmee zijn ook de kaders voor de ontwikkeling van het gebied geactualiseerd. Voordat deze nieuwe kaders aan de gemeenteraad worden voorgelegd, worden omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten over de plannen.

De Nieuwe Stad is in de afgelopen jaren ontwikkeld met onder andere de komst van MBO Amersfoort, een kapsalon, horeca, Het Lokaal en recent de herinrichting van de Oliemolenhof. Ook zijn er bouwplannen uitgewerkt voor bijvoorbeeld de locatie waar de studentenboxen stonden. In de afgelopen tijd zijn aan de hand van concrete ontwikkelingen de ideeën over sommige kaders uit het Ambitiedocument veranderd. Bijvoorbeeld over de beste plekken in het gebied voor hoogteaccenten. Lees het Ambitiedocument hier. http://www.denieuwestad.nl/wp-content/uploads/2018/01/180111_DNS_AD-2_actualisatie-en-aanvullingen-AD-1_-FINAL.pdf

Op andere punten zijn de kaders verder uitgewerkt, zoals op het gebied van parkeren en het te volgen proces bij nieuwe plannen.

MEEPRATEN
Om die reden hebben gemeente en Schipper Bosch een nieuw document voorbereid met geactualiseerde en aangevulde kaders. Tijdens een speciale informatiebijeenkomst kunnen belanghebbenden hierop reageren. De informatieavond is op donderdag 18 januari van 19.00 tot 21.30 uur in het Tana gebouw in De Nieuwe Stad, Oude Fabriekstraat 7. 

Waar nu De Nieuwe Stad ligt                                                                         ‘

Eem vanaf de Zandhopen, N. Berkhout (1841), museum Flehite    

De Erdal, op de plaats van de voormalige Zandhopen (foto 1959)

Het is maar hoe je het bekijkt………                                                                                                                   https://amersfoortkiest.nl/amersfoortkiest-veertig-seconden

 

 https://amersfoortkiest.nl

Joke Sickmann