wpl-sk-logoHet heeft even geduurd maar nu is het dan zover: de tweede nieuwsbrief! De mensen die bezig zijn met het opzetten van de Werkplaats Soesterkwartier hebben afgelopen maanden niet stil gezeten. Vanaf de vorige nieuwsbrief, eind 2015, is er veel gebeurd en gedaan. We zijn met een subsidie van start gegaan, waarmee twee coördinatoren zijn aangesteld. verschillende informatiebijeenkomsten en vergaderingen zijn gehouden en we hebben huishoudelijke hulpen, klussers en klanten gezocht.

Inmiddels worden de eerste klanten geholpen door hulpen via Werkplaats Soesterkwartier. 

Verschillende hobbels zijn genomen en hier en daar was een stevige onderhandeling of een  goed gesprek nodig. Maar zoals het spreekwoord zegt: “Keulen en Aken zijn ook niet in een dag gebouwd”. De activiteiten van de Werkplaats Soesterkwartier begonnen klein maar stap voor stap groeit het uit tot een mooi en groot Wijkbedrijf.

Werkplaats Soesterkwartier

Contact: info@soesterkwartier.com

Noordewierweg 252-1 (in: De Nieuwe Sleutel)

Woord van de voorzitter

voorzitter-wpl-skDankzij de goede samenwerking en de wil om van elkaar te leren zijn we in het voorjaar van start gegaan met de Werkplaats. Twee uitdagingen werden ons gegeven door u als wijkgenoten: Het opzetten van een thuiszorgservice en klussenservice.

Met elkaar zetten we een wijkbewonersbedrijf op, voor en door de bewoners. We zoeken actief het contact met het Soesterkwartier op. We willen met elkaar immers aansluiten bij wat er leeft en speelt in de wijk.

Heeft u ideeën of suggesties over zaken die wij op zouden moeten pakken? Vindt u het leuk om zelf een  actieve rol te vervullen? Laat het ons weten. Samen staan we sterk en zetten we ons in voor een krachtige wijk.

Laurens Driessen

Voorzitter Werkplaats Soeterkwartier

unnamed-4

Zoektocht met Portaal

Voordat we begonnen met het avontuur van de Werkplaats, hadden veel mensen zich positief uitgesproken over het oprichten van een klussencentrale in onze wijk. Ook veel huurders leek het een prima idee om het onderhoud van hun huurwoning uit te zetten bij een bekende, bijvoorbeeld een handige buurman. Kun je een buurman vragen voor een klemmende deur? Hoe leuk is het om elkaar zo in de wijk beter te leren kennen en waarderen.

klussenPortaal denkt vanaf het eerste uur hierover met belangstelling mee. De huurwoningen zijn in eigendom van Portaal en zij zijn erbij gebaat om bewoners meer “eigenaarschap” toe te vertrouwen. Maar hoe kun je zoiets voor elkaar krijgen binnen het bestaande systeem? Het blijkt gemakkelijker bedacht dan uitgevoerd.

Er zijn verschillende vormen van onderhoud: klussen waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk is (“klein dagelijks onderhoud”) en klussen voor de verhuurder. Wat het eerste betreft kiezen veel mensen voor een onderhoudsabonnement. Juist voor deze klussen ligt het voor de hand om een beroep op burenhulp te doen.

Wat de overige klussen betreft, ligt de bal bij de verhuurder. We hebben enkele ondernemers uit de wijk gepolst of zij dit werk als onderaannemer willen uitvoeren. Extra werk is altijd een goede binnenkomer bij een ondernemer, zeker als het dichtbij huis is.

Een paar avonden doorpraten leverde toch een ander beeld op van een passende formule. De voordelen zitten vooral in de samenwerking met collega’s uit eigen wijk. Hoe pak je – als collectief- het werk op? Niet iedereen zit altijd te springen om op afroep allerlei klussen op te pakken naast het soms hectische ondernemersbestaan.

De ondernemers geven aan dat we als collectief Werkplaats Soesterkwartier graag worden betrokken bij het uitvoeren van onderhoudswerk. Op deze basis werken we nu verder aan een passende rechtsvorm.

unnamed

Huishoudelijke Hulp

Met een groep van enthousiaste huishoudelijke hulpen uit de wijk zetten we een team op, een zogenaamde Werknemerscoöperatie.We zijn trots dat we deze mensen vonden om dit waar te maken. Mensen met ervaring, levenswijsheid en vakkundigheid. Zij weten wat er in de wijk te vinden is aan hulp op allerlei gebied en activiteiten.

In Helpgewoon vonden we een partner die ons een passende werkvorm biedt. Nog voordat we  Helpgewoon Soesterkwartier hebben opgericht is  één van onze hulpen al aan de slag gegaan bij onze eerste cliënt

Komende weken wordt verder handen en voeten gegeven aan “HelpGewoon Soesterkwartier” worden opgericht zodat we met het team meer mensen huishoudelijke hulp kunnen bieden.

Team Werkplaats Soesterkwartier

Laurens, Alex, Leonne, José, Nel en Henry

Redactie KvR.