dsc_1816De herstart van het Buurtcafé / buurtborrel

We schrijven 13 mei 2015, als de laatste Buurtborrel / Buurtcafé druk bezocht wordt in Café de Gooijer aan de Soesterweg. Er zijn discussies en debatten. er wordt veel gelachen en er worden prijzen uitgereikt. Kortom een buurtcafé waardig. Het zou de laatste zijn op deze locatie. Petra en Humpry van de Gooijer stoppen met het uitbaten van het café. De vakantie 2015 staat voor de deur en dan is het begrip buurtcafé in de vergetelheid geraakt.

Trijnie van der Poel, de aanjager van dit initiatief, neemt de handschoen weer op en kortgeleden werd een nieuwe elan gegeven aan het nieuwe “buurtcafé.

dsc_1804Ditmaal met de locatie De Nieuwe Sleutel, immers alle voorzieningen van een lokaal café zijn aanwezig. Het fenomeen Buurtborrel heeft op zich wel een reden en achtergrond. Als bezoeker kun je, indien gewenst in discussie gaan over de plaatselijke onderwerpen. Maar ook stadsbrede perikelen zijn bespreekbaar. En het pluimage van de bezoekers zijn dusdanig dat je altijd wel een weerwoord vindt.

Op zich een interessant gegeven om onder het genot van een hapje en drankje van gedachten te wisselen over een aantal zaken.

csc_1821De 1e buurtborrel begin dan ook heel gezellig met koffie en na een gezamenlijk optreden van Conny Swart en Trijnie, werd het buurtcafé in de Nieuwe Sleutel geopend. Alhoewel deze eerste versie nog wat “rustig: bezocht werd, waren er toch weer enige bezoekers met “wijk”kennis aanwezig.

Enige onderwerpen die zo te beluisteren waren; De invoering van de nieuwe “stadsraad” en “Wijkraad”. Het subsidie stelsel. De melding dat de gemeente een meevaller heeft van 7 miljoen ( WMO) .Historie van de Theo Thijssenschool. De nieuwe elektrische auto van Alex van der Woerd en de oplaadpalen. Info033 die met twee toehoorders gezellig mee deden. Om zo toch een soort netwerkje te creëren wat het buurtcafé samenbrengt. Het doel is altijd, opkomen voor de belangen van het Soesterkwartier.

csc_1817Een breed scala om over te filosoferen. Deze maal geen Buutreedner die op een ton klimt, maar wie weet de volgende keer in het “Buurtcafé”.

Daar een aantal “verwachte” bezoekers in het Gemeentehuis zaten in verband met de daar te behandelen “wijkgerichte en Duurzame” stukken” werd het later op de avond nog erg druk in het Buurtcafé .

Wij houden U op de hoogte.

Verslag en foto impressie Karel van Rooy,