Woensdag 26 Juni, Nieuws van de Gemeente, in samenwerking met ROVA

In de hele stad zijn we de manier van afval inzamelen aan het veranderen. Deze nieuwe manier noemen we Omgekeerd Inzamelen. Binnenkort starten we hiermee in het Soesterkwartier. Naar verwachting kunt u begin 2020 op de nieuwe manier uw afval scheiden. In deze brief en bijgaande folder leggen we u hier meer over uit. 

Wat is Omgekeerd Inzamelen?
Afvalinzamelaar ROVA haalt herbruikbare grondstoffen bij u thuis op. Dit zijn:

  • Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd);
  • Papier;
  • Gft.

Afval dat na scheiden overblijft, is restafval. Dat brengt u weg naar de ondergrondse afvalcontainer bij u in de buurt. Dit heet Omgekeerd Inzamelen, omdat u eerst grondstoffen ergens in de wijk weg kon brengen en het restafval in de container aan huis deed. Nu is dat omgekeerd. We maken het scheiden van grondstoffen aan huis dus makkelijker.

Wat betekent het voor u?

U levert de container voor restafval in en krijgt hier een eigen pmd-container voor terug. Uw restafval brengt u straks weg naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt. Ondergrondse containers worden nieuw geplaatst in de wijk en zijn op loopafstand van uw huis. U krijgt een toegangspas voor deze container, die sturen we later naar u op. Mocht u uw restafval liever naar een andere ondergrondse container brengen – omdat deze container op een logischere route ligt bijvoorbeeld – dan kan dit eenvoudig worden aangepast.

Door het omgekeerd inzamelen wordt de afvalstoffenheffing niet hoger. U hoeft ook niet te betalen per keer dat u de ondergrondse container gebruikt. Er kunnen wel andere redenen zijn, waardoor de afvalstoffenheffing stijgt, zoals kosten van het verbranden van restafval en belastingen van het Rijk.    

Waarom veranderen?

We snappen dat dit een grote verandering voor u kan zijn, maar we doen dit met een doel. Beter scheiden van afval zorgt dat we van herbruikbare grondstoffen nieuwe producten kunnen maken. Hierdoor blijft minder restafval over dat verbrand moet worden. Dit is beter voor het milieu, de gezondheid en houdt de inzameling van afval betaalbaar. Uiteindelijk wil Gemeente Amersfoort in 2030 een afvalloze stad zijn.

Uitnodiging voor inloopbijeenkomsten

Voor u als bewoners van het Soesterkwartier organiseren gemeente en ROVA een aantal inloopbijeenkomsten. Hier kunt u al uw praktische vragen stellen over omgekeerd inzamelen. U kunt binnenlopen op de dag en het tijdstip dat u het beste uitkomt. 

  • Wanneer: maandag 8 juli of donderdag 11 juli tussen 15.30 en 19.00 uur

  • Locatie: Speeltuinvereniging Soesterkwartier, Noordewierweg 271

Plaatsing ondergrondse containers
In de bijlage vindt u een kaartje waarop u ziet waar de ondergrondse container voor restafval (containernummer …..) voor u en uw buurtgenoten komt te staan. We kunnen de containers niet op elke plek neerzetten. We moeten er rekening mee houden dat de container goed bereikbaar is voor de bewoners van de straat en dat de vuilniswagen de container veilig kan legen. De container moet natuurlijk op een veilige, rolstoeltoegankelijke plek staan en er mogen geen kabels en leidingen in de grond liggen. 

Wanneer u vragen heeft over de gekozen plek, bent u van harte welkom op één van de inloopbijeenkomsten.

Vervolgprocedure

Na de inloopbijeenkomsten wordt bekeken welke locaties eventueel gewijzigd worden. Daarna wordt het Ontwerp Locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in Soesterkwartier vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het Ontwerp locatieplan ligt dan 6 weken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Tijdens deze periode kunnen door belanghebbenden zienswijzen bij de gemeente worden ingediend. U krijgt hierover t.z.t. opnieuw een brief. Nadat de periode voor het indienen van zienswijzen is verstreken wordt een Definitief locatieplan voor het Soesterkwartier gemaakt en vastgesteld door het college. Daarna wordt gestart met het plaatsen van de containers.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie? Kijk dan even op www.amersfoort.nl/omgekeerdinzamelen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de klantenservice van de gemeente Amersfoort via het telefoonnummer 14 033 of via email omgekeerdinzamelen@amersfoort.nl.  

Uiteraard krijgt u voorafgaand aan de start van Omgekeerd Inzamelen uitgebreide informatie over de planning en hoe alles in zijn werk zal gaan.  

Tot slot….

Een andere manier van afval inzamelen is wennen voor u, ROVA en de gemeente. We doen onze uiterste best om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en horen uw tips en ervaringen graag.  

Met vriendelijke groet,

Wethouder Kraanen, 

Stedelijk Beheer