Het boek Drawdown – Het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren van
Paul Hawken is een New York Times bestseller. Op 23 april om 20.00 uur is er in de Bibliotheek het
Eemhuis een lezing over dit verfrissende boek. Het boek richt zich eens niet op
klimaatproblematiek, maar op klimaatoplossingen. Roy Straver van Climate Cleanup, de
organisatie die het boek naar het Nederlands heeft laten vertalen, is de spreker.
Drawdown; is een boek over klimaatverandering dat oplossingen om klimaatontwrichting te helpen
tegengaan of zelfs te keren. Tientallen wetenschappers vanuit allerlei vakgebieden rekenden 100
methodes door om dit voor elkaar te krijgen die allemaal terug te vinden zijn in het boek. Tijdens
deze lezing hoort de bezoeker meer over deze ideeën.
De omvang van het klimaatprobleem en de omvattendheid en ingrijpendheid van de noodzakelijke
aanpak dreigt velen te verlammen. En inderdaad is klimaatontwrichting niet alleen een zeer
ingrijpend maar ook uitermate urgent probleem. Oplossingen zijn er echter ook wel degelijk. Vele
daarvan waren er al lang, maar winnen nu aan relevantie en aantrekkingskracht. Andere zijn nieuw
en verrassend, zoals het feit dat het opleiden van meisjes en vrouwen een gigantisch effect heeft, net
als gezinsplanning.
De ‘Drawdown;-maatregelen bieden dus een hoopvol klimaatperspectief. Bovendien leveren ze een
hele reeks van andere voordelen op – voor onze gezondheid, veiligheid, welvaart en welzijn. Tijdens
deze avond geeft Roy Straver van Climate Cleanup toelichting op de geboden oplossingen. Climate
Cleanup bestaat uit een groep entrepreneurs en financiers die klimaatverandering tegengaan door
CO2 uit de lucht te halen. Het boek Drawdawn werd op initiatief van Climate Cleanup naar het
Nederlands vertaald.
Kaarten zijn voor € 7,50 (niet-leden) en € 5,- (leden) te koop bij www.bibliotheekeemland.nl.