Soesterkwartier 12 juli 2018, wijkcentrum De Nieuwe Sleutel was deze middag het decor van de presentatie, “nieuwbouw” Noack terrein. De geschiedenis van deze voormalige vleesfabriek/ de Slegte en als laatste een kunstenaarsbolwerk, is verleden tijd.

De hoogte tijd om omwonenden aan de Soesterweg kenbaar te maken met de plannen en tekeningen voor de nieuwbouw.

In de Nieuwe Sleutel was dan ook de grote ruimte voorin ingericht voor de diverse presentaties. Veel inwoners uit het Soesterkwartier kwamen belangstellend kijken naar de nieuwbouw plannen.

In onderstaande link kunt U zich zelf een indruk en oordeel vormen.

Karel van Rooy.

https://www.soesterkwartier.info/wp-content/uploads/2018/07/12410-R-Rapport-Stedenbouwkundig-plan.pdf

12410-R, Rapport Stedenbouwkundig plan