Dinsdagavond 13 december  heeft Herman Dummer een rapport over de Maatschappelijke Waarde van de War aangeboden aan wethouder Hans Buijtelaar en aan raadslid Ben van Koningsveld. (Zie bijlage). Dinsdagavond 20 december is  er van 19.00-20.00 uur een rondetafelgesprek met leden van de diverse fracties van de gemeenteraad over de vraag: hoe nu verder. Het college van B&W van Amersfoort heeft namelijk het voornemen uitgesproken Warner Jenkinson te gaan verkopen aan Ontwikkelaar Rovase. Daarna zijn er gesprekken geweest tussen Rovase en mensen van De War om te bespreken of het mogelijk is om als War in samenwerking met Rovase door te gaan. De conclusie van de War is echter dat dit helaas niet mogelijk is.

Van de aanbieding van het rapport is door Amersfoort Gezien een film gemaakt.

 https://youtu.be/LzA7R8jQHL4

Maandagavond 19 december  

Herziening masterplan Wagenwerkplaats. Kantoor Clini Clowns, 19.30-21.00 uur (zaal open om 19.00 uur). Meer informatie, zie de website:

http://wagenwerkplaats.eu/masterplan-wordt-geheel-herzien-19-december-bijeenkomst 

Dinsdagavond 20 december  gaat het publieke gesprek over Warner Jenkinson weer verder. Raadzaal, 19.00 uur. Leden van diverse fracties spreken dan met elkaar. Harmen Zijp (SAN/De War). Aart van Bochove (bureau Blaauwberg, en opsteller van het rapport) en Herman Dummer zijn uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. Stukken die betrekking hebben op dit onderwerp zijn in te zien op de website van de gemeente Amersfoort.  

Let op! Er is ook een voorstel voor een motie. Mogelijk komt deze later op de avond in stemming in de voltallige gemeenteraad. Het voorstel luidt (met redenen omkleed) : Het college wordt verzocht om te stoppen met het proces dat leidt tot verkoop van het Warner Jenkinson complex.

Wilt u meer weten over hoe dit proces van 11 oktober tot nu toe (13 december) precies verlopen is, zie het nauwgezet bijgehouden logboek van de gebeurtenissen op de website van De War:

De stukken die betrekking hebben op het rondetafelgesprek van a.s. dinsdag, zijn in te zien

Ik verlang zo naar Kerstmis

Poppenhuizen en

poppenwagens

in Wijkmuseum

AMERSFOORT –  In Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort is tot eind januari de tentoonstelling ‘De wereld van de poppenhuizen’ te zien. Naast poppenhuizen met mini-inventarissen worden in het atelier achter de museumwoning ook antieke poppenwagens getoond. Diverse families hebben hiervoor hun materiaal belangeloos beschikbaar gesteld. Het zijn bijna allemaal zelfgemaakte, kunstige exemplaren. Het wijkmuseum is iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur open. Hoewel de toegang gratis is, wordt een financiële bijdrage erg op prijs gesteld. In verband met de kerstvakantie zijn er op de woensdagen 28 december en 4 januari extra openingen, ook van 11.00 tot 16.00 uur. Groepen van minstens vier personen zijn ook op andere dagen welkom. Hiervoor kan telefoonnummer 06-22422725 worden gebeld. 

ROODHAPJE – DEZE KERSTVAKANTIE IN DE VEERENSMEDERIJ

19 december t/m 3 januari

Deze vraag kwam binnen:

Mag ik je aandacht voor het volgende? Dit is een door landelijk Rode Kruis directeur Gijs de Vries, burgemeester Lucas Bolsius en mij geïnitieerde actie. Het gaat om een gift vanuit Amersfoort voor 3FM Serious Request, waarmee bomen gekocht worden. De netto-opbrengst gaat uiteraard naar Serious Request, maar de bomen planten we in Amersfoort!

Hopelijk halen we het aantal van 150 stuks zodat we als neveneffect in onze stad een echt stukje bos kunnen creëren, als knipoog naar het 150-jarige bestaan van het Rode Kruis.

Bij deze de vraag of je bereid bent zelf of samen met familie, buren, kennissen of anderszins een bedragje te doneren voor een boom of deel daarvan. Serious Request, Rode Kruis Afdeling Amersfoort én de burgers van Amersfoort zullen je bijzonder dankbaar zijn! Wat natuurlijk ook kan is een mailtje zoals deze mét de PDF doorsturen naar mensen waarvan je denkt dat die in de Kersttijd wel iets over hebben voor een goed doel. Dít goede doel !

Hartelijke groet,

Jan Carel van Dijk

Voorzitter Rode Kruis Afdeling Amersfoort

Joke Sickmann

 

.