DSC_5517Benefiet Knopjesfestival

Precies een week geleden was er het Benefietfestival voor het Knopjesmuseum “IN DE BRAND? UIT DE BRAND!”

Er zijn hiervan veel leuke filmverslagen gemaakt. Zie bijvoorbeeld deze (best lang, wel de moeite waard):

Dinsdag 15 maart ronde in de gemeenteraad over de Noordewierweg 

10365903_1413985112215733_435314155761945371_nOnlangs heeft het College besloten om de bestemming van een winkelpand aan de Noordewierweg 121, inmiddels beter bekend als het DA pand, te wijzigen en toe te staan er 5 studentenwoningen op de BGG te realiseren. De winkeliersvereniging heeft hiertegen bezwaar aangetekend, maar dit bezwaar is door de gemeente afgewezen. Soesterkwartierder Ben van Koningsveld (raadslid voor CDA) heeft hierover een ronde aangevraagd. Zijn vragen aan de overige aanwezige raadsleden zijn:

Ø  Kennis te nemen van de informatie van winkeliers en omwonenden van Noordewierweg 121.  

Hun mening te geven over de volgende peilpunten:

Ø  1. Is uw fractie het eens met de door het college verleende ontheffing, zonder overleg met betrokkenen, en de motivatie ervan?

Ø   2. Moet het college bij dit soort ontheffingen eerst in gesprek met betrokkenen? In dit geval de winkeliersvereniging, omwonenden en vastgoedeigenaren.

De woordvoerder van de winkeliersvereniging gaat er het volgende van zeggen tegen de gemeenteraad: “ In het antwoord op ons bezwaar wordt door de gemeente aangegeven dat genoemde formele procedurefout(en) zullen worden hersteld en dat de reguliere procedure de gemeente niet verplicht om contact met derden (dus met ons de ondernemers en dus ook niet met de burgers) op te nemen over de aanvraag van de eigenaar van het pand. En dan staat er in de uitspraak: “na zorgvuldige overweging”. Wij verstaan onder een zorgvuldige overweging toch echt iets anders. Dan vindt er minstens hoor en wederhoor plaats. Wij vragen u hier iets aan te doen.”

De ronde is openbaar. Dat betekent dat iedere belangstellende kan komen luisteren naar de insprekers en  het standpunt van de aanwezige gemeenteraadsleden. Wij hopen op een goed gesprek. Samen maken we de stad.

Dinsdagavond 15 maart 19.00-20.00 uur Molendijkzaal. 

duurzaamheid wagenwerkplaatsDiverse openingstijden Wagenwerkplaats (ingang Soesterweg 244 en ingang Piet Mondriaanlaan)

Centraal Ketelhuis Woensdag, donderdag en vrijdag: 10 tot 16 uur, Zaterdag: 11 tot 17 uur. Zondag: 11 tot 18 uur

Verkeerstuin Iedere woensdag en zondagmiddag van 14.00-16,00 uur

Introductielessen KeiBoulderhal dinsdag 15 maart Introductieles Volwassenen 20.00-20.30 uur; woensdag 16 maart Introductieles jeugd 9 t/m 12 jaar 14.00-15.00 uur. Idem Jeugds 9 & 10 jaar 15.00-16.00 uur01010175

www.keiboulderhal.nl                    Zie verder www.wagenwerkplaats.eu

Woensdag 16 maart

Architectuurcafé in Zandvoort aan de Eem. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur, gratis entree 

Top down of bottum up – een belangrijke discussie. Zie meer http://fasade.nl/architectuurcafe

Zaterdag  19 maart

WijkmuseumØ  Van 11.00-16.00 uur is de tentoonstelling Handel en Nijverheid aan de Nijverheidsweg te bezichtigen in het Wijkmuseum Soesterkwartier, adres:  St. Bonifaciusstraat 61. Daar is ook de nieuwe  DVD “Soesterkwartier EigenWijs” te koop .

Joke Sickmann

red. KvR