Er wordt alweer hard gewerkt aan het (nieuwe) Knopjesmuseum. Meer weten? Zie de film van AMERSFOORT GEZIEN 

–  https://www.youtube.com/watch?v=VnRiPJk7n9M  

 
In de voormalige kantoorruimte van “STIP” (Emmaüskerk) en later Info-centrum is het na de verhuizing van het Info-centrum naar de Drentsestraat 14, een tijdje stil geweest. Reden voor “het Leger Des Heils”en Bij Bosshardt eens te zien wat men nog meer kan betekenen voor het Soesterkwartier. Zie:

 

– /fifty-fifty-de-barista-op-een-devoteplaats-een-nieuw-rustpunt 

Lees het laatste nieuws op de Stadsbron (zie de link onderaan)                                                    ..

11 augustus    11.00-15.00 uur       Wijkmuseum Expositie St. Bonifaciusstraat 61

11 augustus   15.00 uur                   Wijkmuseum https://www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl/max-smith-over-indieindonesie-in-wijkmuseum

Ter gelegenheid van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië (op 15 augustus 1945), vertelt Max Smit over zijn jeugd in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Dat gebeurt in de Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort                                                                                                                                              

11 aug.     21.00 uur –                         Dansvoorstelling – Wagenwerkplaats   http://amersfoortstheaterterras.nl

20 augustus  t/m 26  augustus      Koppelting   www.koppelting.org

22 september                                      Burendag     www.burendag.nl

27 september t/m 6 oktober         Week van de Ontmoeting https://www.indebuurt033.nl/weekvandeontmoeting

Lees het laatste nieuws op de Stadsbron : hoe amersfoort een kunstschat van 22 miljoen verspeelde door Eric van der Velden

Amersfoort grijpt naast de eeuwigdurende bruikleen van een collectie Armando’s van circa 22 miljoen euro. Het gevolg van de verhuizing van het Armando Museum naar Utrecht, zo blijkt uit reconstructie naar aanleiding van het opheffen van dit museum. www.destadsbron.nl

Joke Sickmann