NIEUWSBRIEF AMERSFOORT WEST – TUSSEN SPOOR EN EEM (143)

 

http://www.destadsbron.nl/nl/Slag_aan_politiek_revisionisten 

            http://www.destadsbron.nl/nl/Gedurft_coalitieakkoord                                      

22 juni     Contactdag Herbestemming in de Nieuwe Stad  (Geknipt voor u, vanaf de website van de Nieuwe Stad .)Deze dag wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. In de herbestemde Prodentfabriek kunt u terecht voor inhoudelijke sessies over onder andere monumenten en energiebesparing, het creëren van draagvlak voor uw herbestemmingsplannen, ervaringen van initiatiefnemers en -begeleiders. Er is o.a. een korte inleiding over de ontwikkeling van de Nieuwe Stad https://www.contactdagherbestemming.nl/page/413741

                               Meer: https://www.contactdagherbestemming.nl (met knop voor aanmelding) 

23 juni        Luister naar de De Stadsbron op Golfbreker Radio

De Stadsbron vertelt elke twee weken op Golfbreker Radio over de nieuwste artikelen die in de Stadsbron zijn gepubliceerd. Deze week is Eric van der Velden te horen op Golfbreker Radio.  Luister naar De Stadsbron in het programma Golfbreker Actueel met Roelof Meijer en Erik van Venetië. Zaterdag 23 juni, live tussen 10.00 en 10.15 uur. Luister op de gratis app van Golfbreker Radio, via de website golfbrekerradio.nl, op YouTube of via Ziggo kabelradio op 87,5 MHz FM in Amersfoort, Hoogland, Bunschoten, Leusden, Achterveld en Soest. 

Zie ook de nieuwsbrief van de Stadsbron

U kunt zich ook opgeven voor de nieuwsbrief – klik dan op de betreffende website het knopje nieuwsbrief aan etc. 

http://destadsbron.nl/nl/nieuwsbrief/id5b1adead08afc

25 juni     Eemland300-bijeenkomst Eemnes                         

Zaterdag 25 november vond de streekconferentie Eemland300 plaats in Eemnes. Het was een groot succes. De 375 deelnemers gingen met elkaar in gesprek en deelden hun zorgen en wensen voor de Eempolder met elkaar.

Op maandagavond 25 juni presenteren de werkgroepen van 20:00 uur tot 22:15 uur hun plannen voor Eemland in De Hilt in Eemnes. Aan het einde van de bijeenkomst is er nog ruimte om met een klein hapje en drankje na te praten en te netwerken. Je bent als deelnemer van een van de werkgroepen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Doel
Je hoort wat de streekconferentie Eemland300 daadwerkelijk in beweging bracht en welke ideeën er geformuleerd zijn voor de Eempolder.

Locatie
De Hilt  Hasselaarlaan 1c in Eemnes. 20.00 uur, Inloop vanaf 19.30 uur. Heb je nog vragen? Mail naar info@eemland300.nl. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Gradus Lemmen Gebiedsmanager Utrecht bij Natuurmonumenten

26 juni     Bijeenkomst schrijvers Stadsbron in het Kascafé van De War, Geldersestraat 6, 20.00 uur Uit de uitnodiging: Jullie  hebben onlangs te kennen gegeven graag een bijdrage te willen leveren aan De Stadsbron. Daar zijn we erg blij mee. Nu lijkt het ons een goed idee om een kennismakingsbijeenkomst te organiseren. Om elkaar te ontmoeten en vooral om ideeën, wensen en verwachtingen uit te wisselen. Mocht dit tijdstip onverhoopt niet in je agenda passen, dan maken we een aparte afspraak. 033-4611474 (Joke Sickmann)

30 juni     Wijkmuseum Soesterkwartier, opening expositie Herman Klaasen

1 juli         Vlo & Ko – Vlooienmarkt en Kofferbakmarkt Wagenwerkplaats, bij het Centraal Ketelhuis                                                                           https://animo-vlooienmarkten.nl/markten/vlo-ko-vlooienmarkt-en-kofferbakmarkt-amersfoort-2

1 juli       Verkeerstuin Wagenwerkplaats geopend van 14.00-16.00 uur

8 juli         Struinen in de tuinen in Amersfoort!!!!!!!!        https://www.struinenindetuinen.nl/amersfoort Jan Kees Helms mengt geluiden van een zondagmorgen uit het Soesterkwartier met een vertraagde versie van het lied “Sunday Morning” van Velvet Underground. Schiestraat 1, 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur

15 juli      DE MUUR – Sluitingsdatum inzenden plannen voor de muur op de Wagenwerkplaats.  (Zie de bijlage)

                Wie een plan zou willen indienen, kan contact opnemen met Bas Jongmans.

                  

Bas Jongmans,
Projectleider cultuur
 
    Gemeente Utrecht
    Culturele zaken
     
    Postadres 2158, 3500 GD Utrecht
    Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ, Utrecht
    Telefoon 06 14 42 89 35 (werkmobiel)
    E-mail b.jongmans@utrecht.nl
    Internet www.utrecht.nl/kunst-cultuur
    Aanwezig di t/m vr (‘Leiderschap in Cultuur – Utrecht’ op maandag)

 NASCHRIFT VOOR WAT BETREFT MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS – voor die daarin geïnteresseerd is.

In de Raadsinformatiebrief van het college van B&W (019)  van  6 maart 2018 wordt als volgt gesproken over het Masterplan Wagenwerkplaats: 

COMMUNICATIEBOODSCHAP De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor treinen van de NS. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van het station Amersfoort en ten noorden van het spooremplacement. Eigenaar NS heeft in de afgelopen jaren, voor eigen rekening en risico, intensief samengewerkt met bewoners, gemeente, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de herontwikkeling van dit gebied. Deze plannen zijn vastgelegd in het Masterplan Wagenwerkplaats 2018. Daarnaast is ook een Duurzaamheidsvisie opgesteld voor dit gebied. In het Masterplan wordt uitgegaan van de bouw van ca 570 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen. Er is een verdeling tussen grondgebonden woningen en appartementen van 25/75. Verder is er ruimte voor ca 15.000 m2 werk- en kantoorruimte. Op de Wagenwerkplaats is ook nadrukkelijk ruimte voor “nieuwe” vormen van projectontwikkeling , zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (40 woningen). 

De verwachting is dat het Masterplan 2018, de Duurzaamheidsvisie, de startnotitie voor het bestemmingsplan en het exploitatieplan in het tweede kwartaal van 2018 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden..

Attentie nieuwe raadsleden!

Aangetekend zij, dat dit nog niet is gebeurd. Lastig  is het, dat de buurtgenoten in de omgeving van de Wagenwerkplaats helemaal niet op de hoogte worden gehouden en dus niet door NS en gemeente bij het proces betrokken zijn. Dat is met name zo lastig, omdat de mensen in het Soesterkwartier nu nog steeds in het ongewisse zijn, van wat er nu uiteindelijk in het masterplan komt te staan. (De laatste informatiebijeenkomst die voor hen gehouden is was op 27  maart 2017. Sindsdien heeft men niets meer vernomen. Zeer verwarrend is bijvoorbeeld een mededeling op http://wagenwerkplaats.eu/antwoord-ns-en-gemeente-op-reacties-nieuw-masterplan/ Genoemde mededeling luidt als volgt: De NS en gemeente Amersfoort hebben een antwoord geformuleerd op diverse reacties en opmerkingen die volgende op de ‘herstart’-bijeenkomst voor het masterplan Wagenwerkplaats. Op 19 december 2017 vond deze plaats, waarna men drie weken de tijd kreeg om te reageren. Dit moet echter 19 december 2016 zijn. Zo’n verschrijving is lastig, omdat beleidmakers hiermee maar al te gemakkelijk op het verkeerde been gezet worden. Nooit doen!

Joke Sickmann