Volg het Amersfoortse nieuws

Nu ook in de Stadsbron

  www.destadsbron.nl

Emmaüskerk zoekt (betaalde) Verhuurcoördinator

Alles wat er komt kijken bij het verhuren van de zaalruimte van de Emmaüskerk groeit de vrijwilligers boven het hoofd. Daarom wordt nu voor 1 dag per week iemand gezocht om dit te regelen en als gastheer/vrouw op te treden. Voor het technisch onderhoud zijn er wel vrijwilligers. Het gaat dus om organiseren, coördineren, communiceren en enige administratieve werkzaamheden.

Zie de bijlage 

15 juni     Presentatie coalitieprogramma

Het a.s. nieuwe college presenteert het nieuwe coalitieprogramma om 15.00 uur in park Schothorst in het Groene Huis. U bent welkom.

https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/23673/d66-vvd-groenlinks-en-christenunie-presenteren-coalitieakkoord

15 juni       Wijkquiz Soesterkwartier 

15 juni is de volgende wijkquiz met een hele bijzondere muziekronde, een ronde van de Lekstraat, een van de Dollardstraat, natuurlijk met ook een aantal Soesterkwartier vragen, een doe ronde en nog veel meer. Ook een kijkje nemen? Iedereen is van harte welkom. Soesterweg 452,https://www.facebook.com/events/2084252261793196/

17 juni     Trotsmarkt op de Wagenwerkplaats + Zomerkwartier voor de kinderen, vanaf 11.00 uur 

http://wagenwerkplaats.eu/agenda/zomerkwartier-2018

19 juni     20.15 uur (Stadhuis) Raadsvergadering, met o.a.

                   2 Afscheid wethouders Bertien Houwing en Fleur Imming

3 Debat en besluit over coalitieakkoord

4 Voordracht kandidaat-wethouders en bevraging door de raad

5 Benoeming wethouders (stembriefje) 

20 juni         Fietsroute Amsterdamseweg

Mailbericht: De gemeente Amersfoort heeft het voornemen om de fietsroute langs de Amsterdamseweg aan te pakken. Dit is de fietsroute tussen Amersfoort en Soest.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen van alle gebruikers, is een enquête uitgezet. Hier heeft de gemeente veel reacties (376) op ontvangen. Hierdoor hebben we een duidelijk beeld gekregen van alle behoeftes van de gebruikers en belanghebbenden. Inmiddels zijn alle suggesties daar waar mogelijk verwerkt in een schetsontwerp van de vernieuwde route. Dit schetsontwerp willen we graag met u delen.

We organiseren op woensdagmiddag 20 juni een inloop-werksessie om de nieuwe plannen te presenteren. U bent tussen 16.00 en 20.00 uur van harte welkom bij het Lokaal, Oliemolenhof 90. Het Lokaal is gevestigd in de Nieuwe Stad.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek en horen wij graag uw reactie op de nieuwe voorgestelde inrichting van de route.

Indien u tussentijds nog vragen heeft, dan horen wij het graag.  Hopelijk tot 20 juni!

Met vriendelijke groet,

Peter Heuven | Extern projectmanager | Gemeente Amersfoort | Werkdagen:  |ma t/m vr
T 033 4694932 | M 06 14572041  | T: 14 033 | Bezoekadres: Stadhuisplein 1 | www.amersfoort.nl |

23 juni          De Stadsbron op Golfbreker radio.

Zaterdagochtend eens in de 14 dagen tussen 10.15 uur en 10.35 uur.

Golfbreker Radio zendt 24 uur per dag via Ziggo kabelradio analoog uit op 87,5 MHz FM in Amersfoort, Hoogland, Bunschoten, Leusden, Achterveld en Soest 

Zie ook de nieuwsbrief van de Stadsbron

U kunt zich ook opgeven voor de nieuwsbrief – klik dan op de betreffende website het knopje nieuwsbrief aan etc.

http://destadsbron.nl/nl/nieuwsbrief/id5b1adead08afc 

 

Opmerkelijk

Een merkwaardig promotiefilmpje over duurzame mobiliteit in Amersfoort

aanvullende informatie                  

Tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit, dat op 31 mei in Amersfoort werd georganiseerd, presenteerden Amersfoortse bedrijven die met duurzame mobiliteit te maken hebben zich op de Oliemolenhof in De Nieuwe Stad. Over dit evenement is een mooie video gemaakt. Hierin kunt u kennismaken met de ondernemers, hun nieuwe technieken en de uitvoering ervan en zo de lokale energie ervaren!
Bekijk de video
 

                                                                                              Bron: Nieuwsbrief Amersfoort Business

Beeldtaal nader bekeken

Het viel mij op dat zonder nadrukkelijke vermelding er ook tamelijk veel beelden van de Wagenwerkplaats in deze film voorkomen. Tja, dat is ook Amersfoort. Ongeveer welgeteld zijn er 115 beeldwisselingen in deze film te zien. Snelle montage! 20 beelden zijn daarbij gebruikt, die opgenomen zijn op  de Wagenwerkplaats. Moet kunnen, maar het stemt toch tot nadenken. Bekijk eens de video.

Toegevoegd kan nu worden, dat het festival over Duurzame Mobilitiet op 31 mei j.l. op de Wagenwerkplaats werd gehouden. Het filmpje dat ik eerder al opgedoken had uit de “nieuwsbrief Amersfoort Business” was dus – ronduit gezegd –  een beetje misleidend. Een volgende keer zo niet meer doen, is mijn advies. Meer over deze dag: https://www.festivalduurzamemobiliteit.nl/fotos     

Pro memorie 

*       Enquète over Samenwerking burger en boeren Eemland. (Heeft u deze al ingevuld?)

 https://nl.surveymonkey.com/r/VTFYZBD

*       De website Groen in Amersfoort

Een antwoord van burgers op de aantasting van het groen in Amersfoort.

                               Steun de actie Groen in Amersfoort!

Geen 3500 bomen kappen maar onmiddellijk kappen met de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Dat is het eerste project van de Stichting Groen in Amersfoort. De stichting is woensdag 6 juni 2018 opgericht en meteen live gegaan met de website  https://www.groeninamersfoort.nl/