Wat vindt u van de fietsroute over de Amsterdamseweg? Vul de enquête in

Fietst u regelmatig over de Amsterdamseweg? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen. Help ons mee de route te verbeteren door de enquête in te vullen. Dat kan nog tot en met 9 februari 2018.

  Is er genoeg ruimte voor fietsers op het fietspad, staat het licht weleens op rood terwijl er geen kruisend verkeer is, mist u de mogelijkheid om in twee richtingen over te steken of vindt u opstelruimtes of bochten te krap? Laat de gemeente weten wat er volgens u beter kan voor de fietser. Lees meer over de fietsroute Amersfoort – Soest op www.amersfoort.nl/amsterdamseweg.

Vul de enquete in

zaterdag         27  januari 11.00-16.00 uur   Wijkmuseum Soesterkwartier    

De Thema-kamer van het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort krijgt in de maand februari een opknapbeurt. In verband daarmee is het museum vanaf zaterdag 3 februari drie weken dichtzaterdag  

27  januari    https://www.wilskracht-amersfoort.nl/activiteit/in-flanders-fields/

zondag            28 januari  14.00-16.00uur    Verkeerstuin Wagenwerkplaats,

http://wagenwerkplaats.eu/agenda/verkeerstuin-geopend-2018-01-28/

maandag        29 januari  10.15 uur                Lezing Jan Carel van Dijk over de spoorgeschiedenis van Amersfoort in de  Koperhorst 

woensdag       31 januari 10.00-11.30uur    Verkeerstuin voor de Kleintjes, Wagenwerkplaats

 http://wagenwerkplaats.eu/agenda/verkeerstuin-open-kleintjes-tm-6-jaar-2018-01-31/ 

woensdag       31 januari  17.00-19.00        Groencafé in het Groene Huis  (Park Schothorst) met (o.a.) Elke Blansdorp van

Molinia Tuinontwerp  advies,  en van  de Groene Verdieping, specialisten in klimaatbestendige tuinen. Kees de Heer bioloog natuur- en landschapsgids en –journalist

https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/groencafe 

donderdag        1 februari 13.30-15.30        Repaircafé “Bij Bosshardt Soesterkwartier”(Emmaüskerk)

U neemt  van thuis kapotte spullen mee. In het Repaircafé gaan u samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Aan de reparaties zijn geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

vrijdag          2 februari                                  WARME TRUIEN DAG 2018 (https://www.warmetruiendag.nl/ )

Ook dit jaar is het op 2 februari weer warme truien dag. Want als u zich warmer

kleedt, kunt u de verwarming met gemak een graad lager zetten ( of meer). Goed voor het milieu, maar ook heel goed voor uw portemonnee. Op jaarbasis bespaart u dan al snel zo’n 50 Euro aan stookkosten ! 

MAAR ER IS MÉÉR !!
De Kledingbank Amersfoort kan heel goed truien, mutsen, shawls, wanten etc. gebruiken.

Als u de spullen uiterlijk vrijdag 2 februari bij ons brengt, dan zorgen wij ervoor dat ze zo snel mogelijk daarna, netjes afgeleverd worden bij de Kledingbank Amersfoort. Organisaties die hebben ingezameld kunnen het natuurlijk ook rechtstreeks bij de Kledingbank afleveren
Inleveren kan bij Ruud Corduwener (r.corduwener@gmail.com, Leusderkwartier), Jeanne Gootzen (jgootzen@hotmail.com>; Vathorst), of bij Marjan Brouwer (brouwer.marjans@gmail.com>; vlakbij het centrum)
U kunt per mail afspraken maken over de aflevering van de ingezamelde warme kleding.
De kleding graag aanleveren in vuilniszakken of bananendozen; die kunnen door de Kledingbank weer worden hergebruikt. 

vrijdag          2 februari 20.00 uur                Lezing van Joris Luyendijk, Johanneskerk

                                                                                  georganiseerd door Loge Jacob van Campen

Het is lang geleden dat we in ons land zo tegenover elkaar stonden. In de media, Tweede Kamer en al helemaal op internet lijkt het alsof we verleerd zijn een gesprek te voeren over onze politieke verschillen en geloofsovertuigingen. En het nieuwe verschijnsel ‘fake-news’ maakt het nog ingewikkelder. Communiceren in je eigen ‘bubbel’ van gelijkgestemden is comfortabel.
Deze lezing van Joris Luyendijk, georganiseerd door Loge Jacob van Campen, grijpen we aan om een start te maken met de oprichting van de lokale Amersfoortse afdeling van Skepsis, een organisatie voor kritisch denken en tegen pseudo-wetenschap. 
.Entree 15 Euro, reserveren via dirk@dewar.nl. Let op: de lokatie is de Johanneskerk.

 

dinsdag        6 februari 20.00-22.00 uur       Natuurlezing 6 februari In de grote natuurgebieden in Nederland gaat het redelijk goed. Er

zijn soorten dieren en planten die langzaam verdwijnen en soorten die het erg goed doen. Maar op het boerenland voltrekt zich een drama dat nog steeds niet tot een einde is gekomen. Niet alleen verdwijnen de weidevogels en de bloemen langs de sloot, maar ook veel wilde soorten die functies vervullen die voor het boerenbedrijf onmisbaar zijn, zoals bestuiving. Frank Berendse, tot voor kort hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan de Universiteit van Wageningen, schreef er een boek over. Tijdens de natuurlezing op 6 februari licht hij zijn boek toe en schetst een beeld van de toekomst van de natuurbescherming in Nederland. De lezing wordt gehouden op 6 februari van 20.00 – 22.00 uur in Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan. Zaal open 19.30 uur. Toegang gratis. Reserveren niet nodig. In het boek ‘Wilde apen’ beschrijft Frank Berendse de relatie tussen de mensen (de wilde apen) en de natuur. Hij roept de politiek op om het tij te keren, om een visie te ontwikkelen op de toekomst van het Nederlandse platteland, waar ruimte is voor schone landbouw, maar ook voor recreatie en natuur. De organisatie van de lezing is in handen van de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.

 vrijdag          9 februari      LET OP!  WIJKQUIZ SOESTERKWARTIER

https://www.facebook.com/WijkquizSoesterkwartier/videos/1937618336522746/

zaterdag      10 februari   Wandelvereniging WS78 start en eindigt jaarlijkse tocht op Wagenwerkplaats

Wandelvereniging WS78 verzorgt op zaterdag 10 februari een wandeltocht van 20 en 40 km vanuit Amersfoort. De wandelaars voor de 40 km starten om 9.00 uur vanuit de Verkeerstuin op het terrein van de Wagenwerkplaats,Soesterweg 312, 3812BH Amersfoort. De 20 km lopers kunnen tussen 9.00 en 10.00 uur starten.

http://wagenwerkplaats.eu/wandelvereniging-ws78-start-en-eindigt-jaarlijkse-toch-op-wagenwerkplaats 

Het is maar hoe je het bekijkt………

https://amersfoortkiest.nl

Burgerparticipatie loopt nog niet soepel

Videomaker Rob Lampe en cameraman Bert van Werkhoven onderzoeken hoe het zit met de burgerparticipatie in Amersfoort. Rob schrijft ter inleiding bij het beeldverslag:

Samen maken we de Stad, dat was de titel van het coalitie-akkoord vier jaar geleden. Was Burgerparticipatie een mooi woord voor scrabble of was het enkel een mooie titel en het papier geduldig? Projecten als De War, Het Huis van Bartels en nu de Stationsfietsenstalling doen het laatste vermoeden. Zijn dat nu steeds fouten die je liever niet gemaakt ziet worden, of worden partijen en bewoners bewust buiten het overleg gehouden?

Nu houden we de procedure rondom de fietsenstalling bij het Centraal Station even tegen het licht. Gewoon vanwege de actualiteit en omdat met de nieuwe keuze andere opties op voorhand al onmogelijk gemaakt dreigen te worden. Waarschijnlijk wordt er gekozen voor een oplossing die twee keer zo duur is en in de toekomst volgens de prognoses verlieslijdend zal zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=3uBbByDwkBE

vrijdag          9 februari

Breed Eemdebat  Bekijk het eens van ’t Water  nader bericht volgt nog                                      

Een kroniek:

In het vroege voorjaar van 2015 luidde Jan van ’t Hof, een inwoner van Amersfoort namens de groep van de Stamtafel van de Anbo  de noodklok. Hij wilde daarmee protesteren tegen de wel zeer dreigende hoogbouw aan het  Eemplein.

 http://www.eemhaven033.nl/index.php/70-plan-oliemolen-verijdeld-ofwel-hoe-een-burgerinitiatief-in-het-water-viel

14 FEBRUARI VALENTIJNSDEBAT

De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) is wisselend tevreden en wisselend ontevreden over de politiek in Amersfoort. Dat zegt voorzitter Peter de Langen in een gesprek met AmersfoortKiest.

De Langen kondigt in de radio-uitzending een debat aan op 14 februari 2018. Onder de titel ‘Valentijnsdebat’ zal de SGLA terugblikken op de lokale politiek in de afgelopen vier jaar. De Langen heeft zich ten doel gesteld om de kiezers goed te informeren over  het gedrag van de politieke partijen in de afgelopen bestuursperiode.

Tijdens het debat zal ook een vooruitblik plaatsvinden. De onderwerpen die zeker aan de orde gaan komen zijn: participatie, ruimtelijke ordening, verkeer en milieu.

Volg de link – o.a. over kritiek op de mogelijkheden tot inspraak en ‘t betrekken van bewoners bij de plannen van Amersfoort.

https://amersfoortkiest.nl/sgla-wisselend-tevreden-over-politiek     

https://www.europeeserfgoedjaar.nl/creativiteit-vanuit-traditie

THEMA’S

Januari: Creativiteit vanuit traditie
Februari: Duurzaam vakmanschap
Maart: Water
April: Gemaakt landschap
Mei: Europese routes
Juni: Verdedigingslinies
Juli: Erfgoed is van ons allemaal
Augustus: Landgoederen en buitenplaatsen
September: Beladen erfgoed
Oktober: Opgegraven geschiedenis
November: Religieus verleden
December: Grenzeloos erfgoed

Joke Sickmann