Soesterkwartier, 20 januari 2018, in de gewelven van “Cabane de lutin” ( Kabouterhut) maakt men zich deze dag op voor twee belangrijke carnavals bijeenkomsten. De middag voor de Senioren, die in een gedeelte ( begane grond) uit hun dak mogen gaan en de avond is voor de “edelen”, de “hofdames” “ridders” “boeren en buitenlui”. Het werd voor beide activiteiten een groot feest.

Na de klok van 20.00 uur en het restaurant gedeelte van dit establishment zijn laatste bezoekers uitgeleidde deed, wijzigde het geheel in de een ridderlijk schouwspel . De aankomst van diverse Prinsen, Hofdames, Adjudanten/ Secondanten is uiteraard al een mooi schouwspel. De parkeerplaats vult zich met “dienstauto’s” van de diverse carnavalsverenigingen die deze avond hun opwachting maken.

De term ” boerenbal” is wat achterhaald. Daar waar een vervlogen tijden de boerenkiel een standaard outfit was, wordt er heden ten dagen veel meer aan “metamorphoses”gedaan. De vele gedaantewisselingen resulteren in een evenzo “uitbundig”feestgedrag.

Om 20.30 werd het startsein gegeven met de Amerblaozers.  Een muziek kapel van een hoog niveau en de stemming zat er al heel snel in. Voorafgegaan door het “Prinselijk paar van de Carnavalleien” werd de polonaise al vroeg ingezet.

Gaande de tijd, werden de diverse verenigingen onthaald en genoemd. En zoals dat de gewoonte is bij de Carnavalleien, werd het druk.

Om 21.30 werd het tijd om de dingen wat officiëler te maken en  werd de gehele hofhouding van de Carnavalleien onder muzikale begeleiding van de Roodneuzen binnen geloodst gevolgd door onze stadsprins Sint Joris en zijn gevolg, De plichtplegingen en overhandigringen van wederzijdse cadeau’s hoort dan bij dat Officiële gedeelte. De Stadsprins die diverse “gasten”voorziet van zijn persoonlijke onderscheiding. En het was de organisatie niet ontgaan, dat een echtpaar, 35 jaar getrouwd was en dit feit eigenlijk samen met de carnavalsverenigingen vierden. Met nog een bijzonderheid, ook Rob Somers, het boegbeeld van organisaties voorheen, kreeg de ere tekens van de stadsprins omgehangen.

Het echte “boeren-bal” barste hierna in al zijn voegen los en de slierten carnavalsvierders , zwierden er lustig op los. Een compliment voor al degene die zich “creatief” hadden aangekleed.

Verslag en foto,s Karel van Rooy.

Fotoreportage klik hier.