AV Triathlon start met RaceRunning.
In samenwerking met RaceRunning Nederland gaat AV Triathlon in 2018 starten met een nieuw groep RaceRunners. RaceRunning is een vrij nieuw atletiekonderdeel voor kinderen met een lichamelijke beperking die in het dagelijkse leven (soms) een rollator of rolstoel gebruiken. RaceRunning zorgt er voor dat deze kinderen gewoon kunnen meedoen aan atletiek. Dit doen ze op een soort driewielfiets zonder pedalen en een borststeun. De club richt zich in eerste instantie op kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Op donderdag 15 maart organiseert AV Triathlon een kennismakingsavond inclusief workshop.
Lees meer
Regio Eemland wordt ook Grenzeloos Actief
In Amersfoort zijn we de afgelopen jaren flink aan het investeren geweest in Aangepast Sporten. Twee buurtsportcoaches houden zich bezig met het ondersteunen van inwoners bij het vinden van passend sportaanbod, het ondersteunen van verenigingen met aangepast sportaanbod, het stimuleren van sport bij partners die mensen met een beperking begeleiden en door middel van het sportkennismakingsprogramma Special Heroes op het Speciaal Onderwijs. Ook mensen met een beperking die willen gaan sporten vinden regelmatig aansluiting bij een sportgroep in één van de regiogemeenten. Het belang van regionaal samenwerken is voor deze groep sporters dan ook erg groot.
Lees meer
Update Pilot Sportparken
Na de kick-off op 6 december bij MBO Amersfoort hebben de eerste vervolgsessies van de pilots sportparken inmiddels plaatsgevonden. De pilots hebben als doel een masterplan te maken dat moet leiden tot een versterking door een samenhangend en breder (overdag) aanbod van sportactiviteiten (in aanvulling op het reguliere sportaanbod), effectieve en efficiënt ingerichte sportparken die toekomstbestendig zijn en zo een inspirerend voorbeeld vormen voor andere sportparken/verenigingen.
Lees meer
Subsidie Sporttechnisch Kader
Sinds 2014 bestaat de (herziene) Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader in Amersfoort. Een subsidieregeling waarmee sportverenigingen een subsidie kunnen aanvragen voor gediplomeerde trainers van jeugdteams. De gemeente Amersfoort onderstreept hiermee het belang dat zij hecht aan bevoegde jeugdtrainers bij de sportverenigingen. Op 23 januari zijn alle sportverenigingen op de hoogte gesteld over de aanvraagprocedure en –periode van de subsidie. Tot en met 30 maart kunnen de sportverenigingen een aanvraag indienen. Het totale subsidiebedrag van €130.000,- wordt vervolgens verdeeld onder de sportverenigingen.
Lees meer
Agenda
Februari 2018
14-21-23 februari •
Voorronde Cruyff Courts (Soesterkwartier, Randenbroek-Schuilenburg, Kruiskamp-Koppel, Liendert-Rustenburg)
22 februari 14 uur•
Deadline Sportimpuls aanvraag
 aanvraag
4 maart •
Parkrun stadspark
Contact
Buurtsportcoach Amersfoort
Soesterweg 556
3812 BP Amersfoort
033- 422 5159
buurtsportcoach@sro.nl
Sro
Volg ons
Twitter Facebook