Eemkade 7 oktober 2017. De pontons van de kanovereniging liggen er nog nat en verlaten bij. Juist op de plaatsen waar dergelijke pontons liggen afgemeerd, worden buffers gecreëerd waar drijvend afval zich ophoopt. Nu is het er schoon en dat heeft een reden.

Juist de start van de week van de Duurzaamheid zal hier bij de Koppelpoort zijn aanvang hebben, zoals in de aankondiging op Facebook te lezen valt.

Zaterdag 7 oktober 10.00 uur vindt bij de Koppelpoort de officiële aftrap plaats van de Week van de Duurzaamheid 2017. Dan staat het thema zwerfafval centraal. Met een slinger gemaakt van zwerfafval zetten we in deze week dit thema op de kaart. En we gaan de industrie oproepen hun verpakkingsmateriaal te verduurzamen. Wil jij ook bijdragen aan een oplossing voor zwerfafval, kom dan naar de opening!

Flyers wijzen de weg naar de creatie van een nieuwe oeververbinding over de Eem, aan de over het water.

De hele week zullen er op het gebied van afval/plastic en zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, de “plasticsoep”. In diverse wijken zijn er thema projecten georganiseerd. Kijk even op deze site.

Laat je inspireren en Raak verslingerd aan schone toekomst voor jouw stad!
van 7 tot en met 14 oktober op diverse locaties in Amersfoort.

Dat “verslingerd”werd dan ook letterlijk genomen. Een aaneengeregen ketting van plastic bekers/ blikjes werd symboliek voor de actie, over de Eem gespannen. Een nieuwe belemmering voor Everhard Meyster, mocht de Koppelpoort nog eens worden aangevallen.

Karel van Rooy.

Foto’s Nel Groenendijk