Dinsdag 10 oktober vindt de bewoners bijeenkomst plaats in de Emmaûskerk. Om 19.30 is er koffie en kunt U nog een plekje vooraan krijgen.

We hebben een bijzonderheid, namelijk . Normaal wordt U gevraagd Uw mobile telefoon “UIT”te zetten. Deze keer vragen wij u hem “AAN”te laten. U heeft Uw gsm deze avond nodig. Waarom en hoe hoort U dinsdagavond.  Voor ons, organisatie, ook een spannend moment om heel veel gsm’s mee te laten doen.

Globaal gezien, bent U degene die deze avond als “bepalende”factor het voor het zeggen heeft. Aan U wordt voorgelegd of “wij”het in 2017, [ anders}; [ beter}; of [ Goed} hebben gedaan. Dit op grond van het vorige jaar gemaakte wijkplan Soesterkwartier 2017.

En ach, als U denk en vindt dat er voor 2018 wel wat veranderd kan worden ten gunste van het Soesterkwartier, dan komt dat goed uit. De start van het wijkplan 2018 is daar namelijk afhankelijk van.

U heeft deze avond de gelegenheid mee te denken en Uw eigen zienswijze kenbaar te maken.

Waarover gaat het wijkplan 2018. Wel een hele hoop eigenlijk, maar wij hebben dat samengevat zodat het overzichtelijker is.  Het is niet alleen hondenpoep of te hard rijden welke als ergernis boven komt. Denk ook eens aan Vervoer en mobiliteit in de wijk. Jeugdzorg/Pinautomaat / Seniorenbeleid/ Activiteiten/ Financiële problemen/  enz. Misschien alvast een lijstje maken van de dingen die U belangrijk vindt.

We zien U graag terug ( met gsm) op dinsdag 10 oktober in de Emmaûskerk.

Namens:

Stichting Amersfoort West.

Indebuurt033 Henry de Gooijer/ Sjaak Pols.

Buurtbestuur, 3812indebuurt.

redactie Karel van Rooy,