Het Wijkmuseum Soesterkwartier kan terugkijken op een succesvol laatste kwartaal 2012.

Sinds de opening van de museumwoning in de St. Bonifaciusstraat (begin september)  heeft het museum tot het einde van het vorig jaar welgeteld 1264  bezoekers mogen verwelkomen.. Aangezien het museum, op extra dagen tijdens de kerstvakantie na, alleen op zaterdag open was voor het publiek, is het genoemde aantal bezoekers beslist niet gering. Het team van het wijkmuseum gaat in het komende jaar voort met de goed beproefde aanpak van de laatste jaren. Dat is de “Soesterkwartierse aanpak”: vertel het verhaal van de geschiedenis van de buurt op je eigen manier en geef je verhaal vorm met eenvoudige middelen. Het gevolg is dat bezoekers zich over het algemeen goed thuis voelen inde museumwoning. De afgelopenmaanden kwamen ook veel ex-buurtbewoners een kijkje nemen. De kans dat je hier een klasgenoot van vroeger tegenkomt is dan ook groot. Met de uitbreiding van de collectie van het museum gaat het ook verbluffend goed. Er gaat geen week voorbij of stads- en buurtgenoten  komen voorwerpen en foto’s langsbrengen die aan het wijkmuseum in bruikleen worden gegeven. De foto’s worden gescand en beschreven, oude spulletjes worden zorgvuldig gefotografeerd en geregistreerd.

“Winkels in het Soesterkwartier”, nieuwe tentoonstelling die vanzelf groeit

In de maand januari wordt er door het team van het Wijkmuseum gewerkt aan de opbouw van een overzichtstentoonstelling over “de winkels in het Soesterkwartier”. Verwacht wordt dat ook deze expositie aanleiding zal geven tot nieuwe schenkingen. Wat langsgebracht wordt en geschikt is krijgt onmiddellijk een plaatsje toebedeeld in een vitrine of in één van de winkeltjes die in “het atelier” achter de museumwoning worden ingericht. Er wordt ook nog gezocht naar een originele winkeltoonbank uit de jaren rond de oorlog.  Inm het atelier komt een fourniturenzaak, de groentewinkel van Mosterd keert weer even  terug in de buurt en er komt een soort Jantje van alles (Van Vulpen op Puntenburg). En overal hangen er foto’s van de winkels. Winkels zijn er in de loop van de vorige eeuw heel wat geweest in het Soesterkwartier. Eind jaren ‘30 waren er – zegt men – wel 200. De winkeliersvereniging van het Soesterkwartier “de Was”  was in die jaren de meest succesvolle winkeliersvereniging van de stad. Komt dus kijken naar de groei en de totstandkoming van deze tentoonstelling. In de mooiste wijk van Amersfoort.  Iedere zaterdag in januari vanaf 19 januari. Begin februari is de tentoonstelling “af”. Daarna nog tot en met zaterdag 16 maart, van 11.00 – 16.00 uur, St. Bonifatiusstraat 61,  Toegang gratis, maar een gift is natuurlijk welkom. Voor vragen over aan te bieden voorwerpen kan men terecht bij de conservator van het museum mevrouw Gezina. Tuinstra, tel. 033 4635661 of bij huismeester Rolf Craanen 06 12222742.  Zie ook www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

De museumwoning in de St. Bonifaciusstraat 61 is een geschenk van Woningcorporatie Portaal aan het Soesterkwartier ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de corporatie in 2012.