Bij de Monseigneur Blomstichting aan de BW laan, komen ze wat handjes te kort. Van die zijde kwam dan ook het verzoek om onderstaande ( 6 ) vacatures te vermelden.

Verdere informatie over deze “banen”kunt U verkrijgen bij: Corrie Kamphuis T 033 – 469 81 00 of E corrie.kamphuis@beweging3.nl

Begeleider bewoners Huiskamer weekend

Toelichting op de functie/werkplek

Begeleider van (dementerende) ouderen in de huiskamer.

Toelichting werkzaamheden

Koffie en thee inschenken voor de bewoners, helpen bij eenvoudige activiteiten, helpen bij de brood- en warme maaltijd. U werkt (gedeeltelijk) samen met een beroepskracht.

Werktijden

Zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.00 en/of 14.30 tot 18.30 uur.

Wandelvrijwilliger

Toelichting op de functie/werkplek Wij zoeken een vrijwilliger voor de wandelclub. Toelichting werkzaamheden U begeleidt samen met andere vrijwilliger(s) de deelnemers. Individueel wandelen kan ook: u begeleidt een cliënt voor een wandelingetje in de mooie tuin op het terrein. Wandelclub: de cliënten zitten in een rolstoel of lopen. De wandeling (max 5 km) is buiten het terrein en meestal maakt de groep een pauze-stop met consumptie op de route. De sfeer is altijd goed! Leuk en gezond vrijwilligerswerk! Individueel wandelen: bij goed weer komt u op een in overleg afgesproken of vast dagdeel in de week om met cliënten een ommetje in de tuin te maken. Werktijden: Gemiddeld 1 tot 4 uur per week.

De wandelclub is 1 keer in de 14 dagen op donderdagmiddag.

Begeleider spelmiddag

Toelichting op de functie/werkplek Begeleiden van ouderen tijdens een spelmiddag. Toelichting werkzaamheden Omdat er onder de bewoners een grote belangstelling is voor het spelen van gezelschapsspellen, willen wij een per twee weken of één keer per maand een spelmiddag organiseren. Hiervoor zijn wij op zoek naar twee vrijwilligers die het leuk vinden deze activiteit te begeleiden.

Werktijden: Gemiddeld 1 tot 4 uur per week, op de maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag.

Begeleider meerzorg

5-10-2016 Toelichting op de functie/werkplek Begeleiden van (dementerende) bewoners in de Huiskamer. Toelichting werkzaamheden Koffie/ thee drinken, eenvoudige activiteiten begeleiden (o.a. krant lezen, spelletje doen, creatieve activiteit), ondersteunen bij de maaltijd. Werktijden: Gemiddeld 12 tot 16 uur per week.

Dagdelen waarop kan worden gewerkt: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Activiteitenbegeleider

 5-10-2016 Toelichting op de functie/werkplek Zelfstandig activiteiten opzetten en begeleiden. Toelichting werkzaamheden Wij zoeken vrijwilligers die zelfstandig een activiteit kunnen opzetten en begeleiden. Hierbij kan gedacht worden aan: muzikale activiteiten, vertellen over muziek, fotografie, naaiatelier, natuurbeleving, etc. Hebt u een hobby en vindt u het leuk om ouderen daar kennis mee te laten maken, meldt u dan aan als vrijwilliger. U kunt bijv. over uw hobby vertellen maar u kunt die ook delen met bewoners door samen met hen aan de slag te gaan. Het kan om een kortdurende activiteit gaan (van bijvoorbeeld 4 tot 6 weken) of om een structurele activiteit.

Begeleider filmmiddag

Toelichting op de functie/werkplek

Begeleiden van ouderen tijdens een filmmiddag. 

Toelichting werkzaamheden

Omdat er onder de bewoners een grote belangstelling is voor het kijken van films, willen wij eens per maand een filmmiddag organiseren. Hiervoor zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt deze activiteit te begeleiden. 

Werktijden: Eens in de maand op de donderdag middag.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Een inwerkperiode en begeleiding
  • Overleg met uw collega vrijwilligers
  • U ontvangt drie keer per jaar WIJ 3.0, het magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Beweging 3.0
  • Gratis ledenpas Leef3.nuvoorjou, korting op een gevarieerd aanbod aan activiteiten en producten. Meer informatie: website Leef3.nuvoorjou.nl
  • Beweging 3.0 heeft voor de vrijwilligers, ongeacht leeftijd, een collectieve ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten.
  • Daarnaast organiseren we jaarlijks een feestelijk samenzijn voor alle vrijwilligers.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corrie Kamphuis T 033 – 469 81 00 of E corrie.kamphuis@beweging3.nl

Hebt u belangstelling en wilt u iets voor een ander betekenen?

Laat het ons weten! Stuur een mail naar vrijwilligers.mgrblomstichting@beweging3.nl of bel naar T 033 – 469 81 00 en vraag naar de coördinator vrijwilligerswerk. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.