Woensdag 2 Januari 2019, Buiten het Wijkmuseum Soesterkwartier is rond kwart voor drie nog weinig te zien dat duidt op brede belangstelling. Binnen is iedereen er helemaal klaar voor, staan de hapjes op tafel, staan de koffie en de limonade klaar en de Glühwein warm te worden. Alle 8 vrijwilligers zijn aanwezig en klaar om iedereen met open armen te ontvangen.

Even na drie uur komen er dan toch belangstellende wijkbewoners naar de receptie en moeten er al snel stoelen bij gezet worden. Als iedereen zit begint Gezina aan een terugblik op het afgelopen jaar.

Daarna zette zij de vrijwilligers in het zonnetje met voor iedereen een toelichtichting onder welke omstandigheden zij toch hun bijdrage bleven leveren.

Gezina noemde alle vrijwilligers behalve zichzelf, maar werd alsnog spontaan in het voetlicht gebracht door Giny die even in naamverwarring kwam. Giny -op de naaststaande foto – noemde Gezina eerst Regina, en lichte de verwarring toe door “op te biechten” dat ze zelf eigenlijk Regina heet.

En zo kwamen echt, alle vrijwilligers even in het zonnetje te staan. Chapoo voor Laura, Kees, Wessel, Peter, Rolf, Jaap, Ineke en “last but not least” Gezina!

Hierna was het tijd voor proosten op het nieuwe jaar. Waarna Gezina – ze zat op haar praatstoel – een vooruitblik gaf op de tentoonstellingen die op komst zijn. Ook gaf Gezina nog even een woord van dank aan de verschillende organisaties zoals: Buurtbudget team SK, Portaal en firma Van Nieuwenhuizen voor het leveren van (de middelen) geluidsapparatuur, zonwering, op afstandbestuurbare thermostaat, en de nieuwe vloerbedekking.

Spannend is het nog of er vanuit de gemeente steun komt voor het Wijkmuseum Soesterkwartier, zeker voor de langere termijn…. De cultuurnota van de gemeente-raad is daarvoor, iets om in de gaten te houden.

Daarna werd het toch echt tijd om de nog overgebleven hapjes te nuttigen, en zoals zagen die er niet alleen smakelijk uit… en dus waren de schalen zo leeg. En zo was het een informatieve en gezellige bijeenkomst.

Sfeerimpressie en foto’s: Nel Groenendijk