In het weekend van 26 en 27 januari 2019 vindt in De WAR, Geldersestraat 6 te Amersfoort het festival MeetKoppel plaats. Het evenement wordt georganiseerd door deelnemers van ‘Meet je Stad!’, burgerwetenschappers (citizen scientists) die al vanaf 2015 de gevolgen van het veranderende klimaat in Amersfoort meten.

Niet alleen in Amersfoorters zijn burgerwetenschappers actief. Overal in en buiten Nederland meten inwoners zaken als luchtkwaliteit, temperatuur, vogelstand, bijenpopulatie en grondwaterstand. Zaken, die het waard zijn om gemeten te worden omdat ze veelzeggend zijn voor de kwaliteit van je leefomgeving.

Tijdens MeetKoppel kunnen de meters en tellers, de sensorenbouwers, data-analisten én telmethode-ontwerpers elkaar ontmoeten, bevragen én inspireren.

Programma

Zoals bij burgerwetenschappers én De WAR past, wordt het programma niet van bovenaf bepaald, maar maken de deelnemers het programma zelf. Iedereen die zich bezig houdt met het meten van gegevens in zijn eigen omgeving wordt van harte uitgenodigd ‘iets’ aan het programma toe te voegen. Dat kan van alles zijn: een lezing, een demonstratie, een vraagstuk voor bijvoorbeeld een brainstorm óf een hackaton om mét elkaar iets te ontwerpen of bouwen. Voorzieningen om met elkaar aan de slag te gaan zijn aanwezig.

Het programma in wording kun je volgen op www.koppelting.org. Op diezelfde website kun je je jouw project ook toevoegen. Meer weten? Zie www.koppelting.org of bel met De WAR: 033 – 448 16 22.

Internationale belangstelling

De eerste programma-onderdelen zijn inmiddels bekend:

  • Thomas Telkamp vertelt over het lanceren van een satelliet voor het sturen van data in afgelegen gebieden;
  • Ton Zijlstra houdt een lezing over open data en hoe je die kunt gebruiken;
  • Vanuit Limburg komt iemand vertellen over het meten van luchtkwaliteit rondom megastallen;
  • Vanuit Bergen in Noorwegen komt een delegatie die daar klimaatveranderingen meet;
  • Diana Wildschut organiseert een hackaton voor  het ontwikkelen van een vleermuisdetector.

Wat is De WAR

De WAR is een open laboratorium in de voormalige kleurstoffabriek van Warner & Jenkinson, Geldersestraat 6 te Amersfoort. Uitvinders en kunstenaars vinden er een werkplaats, kennis en een plek voor experimenten. Starters vinden er een betaalbaar kantoor samen met andere creatieve ondernemers. Publiek is er getuige van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap, innovatie en duurzaamheid.

De WAR is het huis van ondermeer de Spullenmannen, het Transitielab, het Repair Cafe, FabLab Amersfoort, Studium Generale Amersfoort en Universiteit Amersfoort.