Vreemdelingen detentiecentrum Zeist. Vanmorgen is Armina, de moeder van Howick en Lily rond 09.00 uur via Schiphol onder begeleiding naar Parijs gevlogen. Vandaar zal ze worden teruggebracht wat volgens de Immigratie en Naturalisatiedienst het land van herkomst is.

Het vertrek is rustig en respectvol verlopen.

Vanavond zal de Late night show van Humberto Tan en ook bij Jinek, aandacht schenken aan deze negatieve beslissing van de Staatssecretaris van Justitie Klaas Dijkhof. Gaande deze dagen komen steeds meer feiten boven, dat de inmiddels  “Statenloze” Armina aantoonbaar niet uit Armenië afkomstig is. Haar advocate van toen is nu vervroegd terug gekomen van vakantie om haar visie te laten blijken. In de uitzending bij Jinek zullen enige Soesterkwartierders aanwezig zijn. De inhoudelijke versie van de Late News show is ons nog niet bekend.

Kinderpardon:

Naar verluid zouden issue’s als de problematiek met vluchtelingen en het kinderpardon, “ruim”worden toegepast. En om zeker door de impasse met de kabinetsformatie uitgesteld moeten worden tot er een “nieuw”kabinet is aangetreden.  Een en ander wordt ook nog  bij navraag in politieke kringen bevestigd. De Staatssecretaris bewandeld nu een weg die , < anonieme bronnen binnen het departement meldden> , hem ten zeerste zijn afgeraden Maar mocht blijken, dat de advocate van Armina kan aantonen, dat ze niet uit Armenië komt maar uit een van de vele andere Russische of Baltische staten,  zal de hr. Dijkhof een probleem hebben. De bilaterale verdragen met Armenië zijn  ons redactie niet bekend.

De redactie is zich bewust van de strekking van bovenstaande en zal zijn bronnen niet kunnen en mogen vermelden. Hetgeen niet wegneemt dat de uitzetting van Armina en de zoektocht naar Howick en Lily door de Vreemdelingendienst wel een heleboel vragen oplevert.

Rond deze gehele procedure, doen zich vreemde dingen voor. Huiszoekingen bij mensen die tijdens onderling telefoonverkeer, of  prive berichten zijn verzonden, worden  genoemd. Ook binnen de redactie is er kennelijk veel aandacht van “de autoriteiten”. Het wordt een klucht.

En in dit geval is er een Blogger, die bijhield wat er gebeurde . De namen zijn niet Soesterkwartier gebonden.

 

Nagekomen bericht.

Vanavond wordt situatie mbt de uitzetting van Lili, Howick en moeder uit #Amersfoort besproken in RTL Summer NIGHT / Jinek / Nieuwsuur Ontzettend tof dat deze programma’s dit doen! Dank je wel! Bij Summer Night (21.30) praat Beau met een leerkracht en de directeur van Defence for Children International – Nederland en zullen kinderen en ouders aanwezig zijn van de school waar Lili en Howick op zitten. Bij Jinek (22.20) praat Eva met twee ouders en met een woordvoerder van Defence for Children. Bij Nieuwsuur (22.00) wordt er met de de Kinderombudsman. gesproken over de situatie. Zie wat ze vandaag over de situatie zegt:https://www.trouw.nl/samenleving/moeder-van-howick-en-lili-uitgezet-naar-armenie~a6aeda62/ Lucas Bolsius / Klaas Dijkhoff

reactie

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/vriendin-uitgezette-moeder-ze-vindt-het-vreselijk-dat-ze-niet-bij-haar-kinderen